onsdag, september 28, 2022
HjemMeningerSatsing gir mer penger til Malvik

Satsing gir mer penger til Malvik

Malvik Høyre

Innlegg: Regjeringen fortsetter satsningen på å gi et godt lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier, noe Malvik Høyre, er glade for, skriver de i dette innlegget.

Denne gangen mottar Malvik kommune nesten 3 millioner fra regjeringen, og vi ser tydelige resultater av regjeringens satsning. 

I 2021 er det bevilget til sammen over 1,3 milliarder, inkludert 389 millioner kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. 296 kommuner i Norge får nå midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste, og Malvik er en av disse.

Helsestasjonene og skolehelsetjenesten bidrar til å gi barn og unge en trygg og god start i livet. De følger opp kvinner og familier i svangerskapet og i barselperioden. 

Koronapandemien har ytterligere vist hvor viktig denne tjenesten er, og det er derfor positivt at regjeringen bistår kommunene med ekstra tilskudd, slik at de kan bygge ut tilbudet.

Helsedirektoratet har fordelt de øremerkete midlene etter søknad, og Malvik kommune har denne gangen mottatt hele 2.838.180 kroner for å kunne styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Dette betyr at regjeringen bidrar til at flere barn og unge kan møte en åpen dør hos helsesykepleier, og at kommunen kan forebygge fysiske og psykiske plager på et tidlig tidspunkt. 

Vi i Malvik Høyre er glade for at regjeringen fortsetter satsningen på å gi et godt lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier.

Malvik Høyre

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW