onsdag, november 30, 2022
HjemMeningerNei til vindmøller i Leksdal statsallmenning

Nei til vindmøller i Leksdal statsallmenning

Jan Schippers

Et Svensk selskap ved navn Arise AB har søkt om å sette opp vindmøller i Leksdal statsallmenning.

Leksdal statsallmenning grenser mot Malvik kommune. Der er blant annet Nævra naturreservat.

Også finner man en gammel setervoll her ved navn Røssvollen. Et vakkert kulturminne som er verdt til å ta vare på.

Et viktig område for friluftsliv, enten man går inn fra Malvik side eller fra Lånke side.

Et vakkert område med store myrområder som er viktig for det naturlige mangfold. Hvis man går der en sensommer og plukke multer og hører stillheten som rår og det er bare du og naturen, er det noe herligere enn det?

Er virkelig statsskog villig til å gi fra seg dette? Statsskog som eies av oss allesom reklamerer med at skogen med fiske og jakt er ditt og mitt.

Jeg så det med mine egne øyne når jeg var ved gapahuken oppe på Skarpåsen i Malvik kommune. Skiløypa går over der.

Det vil være et av plassene hvor disse vindmøller ville være godt synlig.
Hvilken rolle har Stjørdal kommune her; kan kommunestyret si nei?

Såvidt meg bekjent har Stjørdal kommune all rett til å si nei.

Jeg vil på det høyeste anbefale Stjørdal kommune til å si nei. Fordi dette er et viktig område for flere i Stjørdal kommune og Malvik kommune. Om det nå gjelder bærplukking eller bare en skogstur, Nyte naturen en tidlig morgen med orreleik/tiurleik, en elg som rusler forbi, reven er ute på jakt.

Disse opplevelser bør også kommende generasjoner få lov til å oppleve.

Derfor sier Jeg NEI TIL VINDMØLLER I LEKSDAL STATSALLMENNING.

Jan Schippers
Styremedlem MDG Malvik

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW