onsdag, november 30, 2022
HjemNyheterKrever sterkere restriksjoner på innreise

Krever sterkere restriksjoner på innreise

Pressemelding signert av ordførerne i Trondheimsregionen:

På bakgrunn av en labil situasjon og informasjon om uavklart smittevei for den britiske mutasjonen og avdekking av smitte med den sørafrikanske varianten, er kommunene i Trondheimsregion sterkt bekymret over situasjonen. Vi mener det må settes inn sterkere tiltak mot importsmitten, skriver ordførerne i Trondheimsregionen i en pressemelding.

Nasjonale myndigheter må sørge for bedre kontroll på innreise

Før regjeringa åpner for ytterligere innreise må følgende tiltak være på plass:

 1. Bedre innreisekontroll
 2. Innreiseregisterets smutthull må tettes
 3. Karantenebestemmelsene må skjerpes
 4. Tilstrekkelig kontroll og sanksjoner for overtredelse må være på plass

Nasjonale myndigheter må sørge for bedre kontroll på innreise og at innreiseregistreringa skjerpes inn. I dag er det for mange som ikke oppgir riktig adresse, firma som ikke eksisterer og mange krysser av for at de ikke omfattes av karantenebestemmelsene.

Det er også viktig å stramme inn karantene, sjekke opplysninger ved innreise og lagre informasjon mer enn 20 dager av hensyn til effektiv smittesporing.

Skal vi ha noen som helst mulighet til å holde de nye muterte virusene ned må det stilles helt andre krav til bruk av karantenehotell, og at arbeidsgivere ansvarliggjøres sterkere enn i dag. Vi ser at det er en stor andel som velger å ikke benytte karantenehotell, men innkvarteres privat. Innstramminger på dette området må komme som en nasjonal beslutning, med en kompensasjonsordning som dekker ekstrautgifter knyttet til dette, skriver ordførerne i Trondheimsregionen i pressemeldingen.

Dessverre er det noen arbeidsgivere som skummer fløten og gir blaffen. Utfordringene er særlig knyttet til bedrifter som leier inn arbeidskraft via bemanningsfirmaer, og useriøse firmaer som står for boliginnkvartering for utenlandske arbeidere.

Sterkere tvangsmidler

Det må innføres sterkere tvangsmidler til arbeidsgivere som fraskriver seg ansvar for innleid arbeidskraft, og utleiere som innkvarterer arbeidere i fasiliteter som ikke møter kravene til å huse folk som er pålagt karantene.

Vi må ha en trygg ordning for kontroll og sanksjoner for å sikre at det seriøse næringslivet kan opprettholde produksjonen. Dagens ordning med bøtelegging er ikke tilstrekkelig, skriver ordførerne i Trondheimsregionen i pressemeldingen.

Dessverre ser vi at Arbeidstilsynet ikke er et effektivt redskap slik det er i dag. Det er derfor positivt at kommunene nå har fått hjemmel til å følge opp innreisekarantene og karantene for de som innkvarteres privat. Flere kommuner har satt ned egne aksjonsgrupper for å følge opp dette i tett samarbeid med lokalt smittevernkontor og lokale smittesporere. Eksempelvis har Trondheim kommune engasjert en gruppe tidligere politimenn for å bistå i dette arbeidet, og dette utvides nå til å favne flere kommuner i Trondheimsregionen. Dette har fungert godt. Det er derfor avgjørende at denne hjemmelen til kommunene videreføres selv om arbeidsgivere nå får et utvidet ansvar.

Politisk og administrativ ledelse i regionen har tett dialog, og vårt felles tydelige budskap til innbyggerne våre er:

 • vi vil stå sammen for å slå ned dette så fort som mulig
 • tiltak mot importsmitte
 • vi anbefaler våre innbyggere å ikke krysse kommunegrensene om det ikke er nødvendig og benytte hjemmekontor 

Formannskapet i Trondheim vedtok 10. februar innstramminger i forskriften på viktige områder:

 • stenger en rekke fritidsaktiviteter for voksne
 • påbud om hjemmekontor
 • skjenkestans kl 22.00 med anbefaling om restriktiv håndheving knyttet til blant annet bordbestilling

Disse tiltakene kommer i tillegg til restriktive tiltak som munnbindpåbud, antallsbegrensninger på butikker, registreringsplikt og de nasjonale tiltakene, skriver ordførerne i Trondheimsregionen i pressemeldingen.

De øvrige kommunene i Trondheimsregionen har også iverksatt en rekke sterke smitteverntiltak.

Dette er inngripende tiltak, men ikke full nedstenging. Situasjonen er alvorlig fordi vi ikke har full oversikt, og potensialet for rask oppblomstring er høy.

Situasjonen endrer seg raskt. Avgjørende for å få kontroll på situasjonen er at tiltakene for å hindre importsmitte strammes til.

Alternativet om vi ikke strammer inn er at vi kan få en total nedstenging om vi ikke får kontroll. Det vil bli enda mer krevende og vil få dramatiske konsekvenser hele samfunnet, skriver ordførerne i Trondheimsregionen i pressemeldingen.

Pressemeldingen er signert av ordførerne i Trondheimsregionen:

 • Rita Ottervik, Trondheim kommune
 • Jorid Oliv Jagtøyen,  Melhus kommune
 • Oddbjørn Bang, Orkland kommune
 • Trond Hoseth, Malvik kommune
 • Bjørnar Buhaug, Indre Fosen kommune
 • Ivar Vigdenes, Stjørdal kommune
 • Gunn Iversen Stokke, Skaun kommune
 • Sivert Moen, Midtre Gauldal kommune

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW