onsdag, september 28, 2022
HjemPressemeldingerForsterket smittevern i og rundt Trondheim

Forsterket smittevern i og rundt Trondheim

Pressemelding fra Statsforvalteren i Trøndelag: Trondheim kommune innfører forsterket smitteverntiltak etter flere tilfeller av muterte koronavirus. Også nabokommunene til Trondheim har til hensikt å forsterke sine tiltak.

Trøndelag har fortsatt lav smitte av koronavirus, noe som skyldes godt TISK-arbeid i kommunene, at folk stort sett er flinke til å følge smittereglene og kanskje er vi også litt heldig. Men selv om smitten for øyeblikket er lav, er det likevel grunn til uro etter flere tilfeller av mutert virus i Trondheim.

I Trondheim kommune er det oppdaget flere smittetilfeller av den engelske varianten av koronaviruset. Nå er det også påvist smitte av den sør-afrikanske mutanten i kommunen. Og nettopp det at smitten som nå avdekkes skyldes muterte virus gir en viss grunn til bekymring.

Forsterker innsatsen

I dag tidlig møttes representanter fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Trondheim kommune og Statsforvalteren i Trøndelag. Bakgrunnen er den uavklarte smittesituasjonen. Møtet kom i stand etter et initiativ fra Trondheim kommune. Hensikten var å skape felles situasjonsforståelse og drøfte eventuelle forsterkede smitteverntiltak. Dette ble fulgt opp av formannskapet i Trondheim, som i dag vedtok å innføre nye forsterkede smitteverntiltak. (Se Trondheim kommunes hjemmeside).

-Før dette hadde Trondheim kommune og de nærmeste nabokommunene tett og god dialog der felles smitteverntiltak vare tema, sier fylkeslege Jan Vaage.

Han forteller at nabokommunene Melhus, Orkland, Stjørdal, Malvik, Skaun og Indre-Fosen nå jobber sammen med mål om å ha like, eller tilnærmet like, smitteverntiltak i sine kommuner – dog ikke så kraftige og inngripende tiltak som Trondheim kommune har vedtatt.

-Smitten i Trøndelag er på et nivå hvor det ikke er aktuelt med like strenge tiltak som vi har sett bl.a. i Bergensregionen. Men kommunene finner her sammen til fornuftige og forsterkede tiltak som innføres for en periode til man får kontroll på situasjonen. Det er bra, sier Vaage.

Forlenger innreiserestriksjoner

I dag har også regjeringen gjort det klart at de viderefører innstramningene i innreisereglene som ble innført 29. januar, med noen mindre tilpasninger. Samtidig arbeides det videre med sikte på å kunne åpne mer opp, samtidig med at unntakene til karantenehotell og kontrollen strammes inn.

Hva med innenlandsreiser?

Rådet fra nasjonale myndigheter er fortsatt å unngå unødvendige reiser. Noen reiser er dog nødvendige og kan gjennomføres. Statsforvalteren i Trøndelag anbefaler at man på reiser er svært nøye med smittevernet. Dette gjelder spesielt til kommuner som omtales som ring-1 og ring-2 kommuner.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW