onsdag, november 30, 2022
HjemMeningerDagpenger må gi feriepenger

Dagpenger må gi feriepenger

Hommelvik Arbeiderlag

Innlegg fra Hommelvik Arbeiderlag: Korona og nedstenging av samfunnet har medført mange og ulike konsekvenser. Mange og gode tiltak er satt i verk, men dessverre ser det ut for at de svakeste atter en gang skal komme dårligst ut.

Mange er blitt permittert eller oppsagt som følge av pandemien, og har dagpenger som sin inntekt. Etter press fra opinionen har regjeringen vært nødt til å forlenge denne ordningen.

Disse menneskene er blitt permittert/oppsagt på grunn av pandemien, og ville nok gjerne vært tilbake i jobb. Men fortsatt er dette umulig, så dagpenger vil være inntektskilden i en god stund ennå. Ofte er dette mennesker som fra før står lavt lønnsmessig, og regjeringen mener at det skal de fortsatt gjøre.

De skal ikke få feriepenger av dagpengene. Ett år uten opptjente feriepenger er masse penger, spesielt for disse som trenger det mest. Flertallet på Stortinget har stemt ned forslag fra mindretallet om at det skal utbetales feriepenger av dagpengene.

Dypt urettferdig og en klasseskillepolitikk en blå regjering verdig.

Hommelvik Arbeiderlag ber alle våre politikere om fortsatt å arbeide for at dagpenger skal utløse feriepenger.

                                                                                                                               Hommelvik Arbeiderlag

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW