onsdag, november 30, 2022
HjemMeningerVi trenger et sterkt kulturliv i Malvik

Vi trenger et sterkt kulturliv i Malvik

Hommelvik Arbeiderlag

Innlegg fra Hommelvik Arbeiderlag: Malvik kommune har et rikt, variert og svært aktivt kulturliv og mange aktive frivillige organisasjoner.

Gjennom mange år har kommunens kulturarbeidere vist stort initiativ, stor innovasjonskraft, stor skapertrang og stor vilje til å gjennomføre prosjekter som for alvor setter Malvik på kartet som kulturkommune.

I 2014 fikk kommunen et nytt kulturhus, Bruket kulturhus, lokalisert i Hommelvik. Deretter ble også Ytre Malvik samfunnshus renovert med nytt teknisk utstyr og moderne tribune. På tross av dette opplever mange kulturorganisasjoner det fortsatt som utfordrende og vanskelig å leie i kommunens kulturhus. Dette gjelder både utleiepriser, utleievilkår og fleksibiliteten i samarbeidet med andre kulturorganisasjoner.

Koronapandemien har vært utfordrende for alle deler av kulturlivet. Muligheten til å gjennomføre større oppsettinger har blitt kraftig redusert som følge av smittevernreglene, og selv med Regjeringens kompensasjonsordninger har inntektene for alle organisasjoner blitt kraftig redusert.

For mange er ei korpsøvelse, korøvelse, teaterøvelse, et særdeles viktig pusterom i hverdagen, der man får være sosiale, utføre hobbyen sin og kan føle seg trygg sammen med andre. Dette gjelder både barn, ungdom og voksne. Derfor er det viktig for Malviksamfunnet at disse organisasjonene også består gjennom pandemien og for ettertiden.

Hommelvik Arbeiderlag vil foreslå følgende punkt for å styrke kulturlivet i Malvik kommune:

  • Videreføre og styrke ordningen for å søke prosjekttilskudd til kulturarrangement
  • For å sikre organisasjonene økonomisk forutsigbarhet og økonomi etter tapte inntekter som følge av pandemien, vil vi beholde/redusere dagens leiepriser i kommunens kulturhus i fem år.  
  • Gå inn for en revisjon og oppdatering av utleiereglene og utleieprisene når man leier flere rom i de ulike kulturhusene. Det bør ses på en mulighet for å tilby ulike pakker når man leier til ulike arrangement med ulike behov.
  • Kontakten mellom leietakere og arrangører i kommunens kulturhus, og kommunen, må gjøres enklere og mer forutsigbar. Det bør ses på en bedre og enklere løsning for kontakt, booking og oppfølging mellom leietakere og Malvik kommune.
  • Kulturbyggene i kommunen skal prioritere kulturaktiviteter.
  • Kommunen gis ansvaret for at faste leietakere får en øvingsromsgaranti dersom øvingsrom i kulturhusene er opptatt.
  • Ved større produksjoner i kulturhusene, må det legges til rette for at organisasjonene får prioritert øvingstid i forkant av sin produksjon.

Hommelvik Arbeiderlag

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW