onsdag, november 30, 2022
HjemMeningerBarnehagedekning i Malvik

Barnehagedekning i Malvik

Eva Lundemo Fosmo og Anders Frost (H)

Innlegg fra Malvik Høyre: Den 25. mai 2020 hadde Anders Frost, fra Malvik Høyre, en interpellasjon i kommunestyret om redusert plass i barnehagene her i Malvik.  

I interpellasjonen reiste Frost spørsmål knyttet til fleksibiliteten i barnehagetilbudet i Malvik, og om det er mulig å få redusert plass/deltidsplass i barnehagene i kommunen. 

Kommunestyret fattet da et vedtak om at rådmannen i forbindelse med at budsjettet for 2021, skulle legge frem en sak på hvordan kommunen kan tilrettelegge for mer fleksibilitet i tilbudet av redusert plass i barnehagene, med tilhørende konsekvenser for budsjettet.

I følge rådmannen er det på grunn av manglende kapasitet, da som følge av Covid 19-situasjonen, at denne saken ikke var med i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024, og budsjett for 2021. Saken kom til behandling i hovedutvalg for oppvekst og kultur, dessverre først i dag, den 28. januar. I dag var det Eva Lundemo Fosmo som representerte Malvik Høyre i utvalget, og saken skal videre behandles i både formannskap og i kommunestyret.

Malvik Høyre mener vi må se på tjenesten vi leverer når det gjelder barnehage, og vi hadde i første omgang følgende merknad til dagens politiske behandling:
«Malvik kommune tilbyr i praksis ikke deltidsplasser i barnehage per dd. 

Dessverre ble ikke denne saken med i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024, med budsjett for 2021 og legges til politisk behandling først nå. 

Da Malvik kommune ikke gjennomfører et fleksibelt barnehageopptak gjennom hele året, medfører at dette med deltidsplasser mest sannsynlig ikke er gjennomførbart i forhold til årets hovedopptak, som har søknadsfrist nå den 1. mars, og med oppstart den 1. august.

Saken oppleves som defensivt, og på linje med at Malvik ikke har fleksibelt barnehageopptak gjennom hele året, oppleves det som om kommunen hverken forsøker å tilpasse seg et behov, være fremoverlent og offensiv. Det virker dessverre som om innbyggerne er til for kommunen, og ikke kommunen til for innbyggerne.

Vi i Malvik Høyre mener det ikke nødvendigvis blir så mye dyrere å tilby deltidsplasser, siden man har et behov for vikarer også.

Dette kan løses ved å tilsette en person i tilpasset stilling, kombinert med tilkallingsvikar/ekstra ressurs i barnehagen. Ved behov, og når man ikke utfører oppgaver som deltidsassistent, kan andre barnehager bruke vedkommende som tilkallingsvikar innenfor avtalt stillingsandel eller på timebasis som tilkallingsvikar.

Vi i Malvik Høyre ønsker å vurderer grunnlaget for et prøveprosjekt når det gjelder deltidsplasser, og vil komme tilbake med et konkret forslag i saken. I tillegg ser vi at det er en utfordring i kommunen når det gjelder «nærbarnehage», og dette må vi se nærmere på. Vi vil også fortsette å jobbe for at kommunen gjennomfører et fleksibelt barnehageopptak gjennom hele året.»

For oss i Malvik Høyre, er det viktig å sikre et godt samarbeid mellom barnehage, skole og foresatte. I tillegg ser vi at det er en utfordring i kommunen når det gjelder «nærbarnehage», og at dette er noe vi må se nærmere på. Vi vil også fortsette å jobbe for at kommunen gjennomfører et fleksibelt barnehageopptak gjennom hele året.

På vegne av Malvik Høyre,
Eva Lundemo Fosmo og Anders Frost.

(For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Eva Lundemo Fosmo er gift med avisens redaktør og at hun et tilknyttet redaksjonen og bidrar med stoff om kultur og sport.)

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW