onsdag, september 28, 2022
HjemMeningerHjertesukk fra en lærer: Skulle ønske jeg var gris

Hjertesukk fra en lærer: Skulle ønske jeg var gris

Bernt Ole Ravlum

Innlegg fra Bernt Ole Ravlum: I disse dager er Malvik i rød beredskap grunnet covid 19 .

Bruk av munnbind er påbudt i alle offentlige rom, du skal holde deg hjemme så sant det er mulig og gjester skal kastes på dør med beskjed om ikke å vise seg på tomta før seint Langfredag.

Det er et omfattende regelverk som den enkelte av oss nå må forholde seg til. Og vi gjør det så gjerne – det er alt for mye som står på spill til ikke å ta dette på alvor. Konsekvensene av å ikke følge regler for smittevern er selvfølgelig – bokstavelig talt – dødelige.

Stat og kommune har av den grunn innført særdeles strenge straffer og reaksjoner for overtredelse av corona-regler. Man har også lagt opp til et strengt regime for å kontrollere at reglene etterleves. Karantene, høye bøter og forbud mot videre virksomhet er noen av sanksjonene det trues med.

Hvem er det som virkelig må forholde seg til disse reglene og trusselen om straff ved overtredelse: Jo, alle andre enn stat og kommune!!!    
Man har selvfølgelig stengt de fleste rådhus, møter avlyses og det meste skal forgå fra hjemmekontor fordi ansatte skal skjermes. 

I lys av dette må jeg få stille et kanskje ubehagelig spørsmål: Hvordan forholder Malvik  seg til pålagt smittevern og kontroll og etterlevelse i kommunens egne skoler?

Det er etter min mening – i min hverdag som lærer – helt umulig å leve opp til de forventningene som reglementet er ment å skulle gi sikkerhet for. Jeg har en berettiget mistanke om at lovgiverne selv er klar over dette. Hvorfor må vi da være vitne til dette ynkelige skuespillet?  Kommunen hadde stått seg på å innrømme at smittevernet i skolene er umulig å leve opp til – men at alle gjør sitt beste i en krevende situasjon.

Elever, foreldre/pårørende og lærere fortjener faktisk en slik erkjennelse fra kommunen!

Det hadde kanskje vært en ide at norske skoler ble underlagt Mattilsynet. Som statlig organ er de ikke nådige når det gjelder å stille krav til private produsenter om smittevern, plass og generell trivsel for husdyra. De er heller ikke nådige når det gjelder straff og konsekvenser.

Derfor skulle jeg ønske jeg var gris.

Bernt Ole Ravlum ( lærer )

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW