torsdag, august 18, 2022
HjemPressemeldingerUngdomsskoler i rødt, barnehager og barneskoler i gult

Ungdomsskoler i rødt, barnehager og barneskoler i gult

Pressemelding fra Malvik kommune: Mandag 4.januar blir det hjemmeundervisning for alle elever i ungdomsskolene i Malvik. Elever i barneskolen og barnehagebarn skal møte som normalt mandag.

Etter at regjeringen søndag kveld gikk ut med nye anbefalinger og påbud, ønsker Malvik kommune å presisere følgende:

Ungdomsskolene i Malvik skal i perioden 4. til 18. januar drive på rødt nivå, men mandag 4. januar blir det hjemmeundervisning fordi skolene trenger en dag for å ommøblere og omstille fra gult til rødt nivå.

Alle elever i ungdomsskolen blir kontaktet på Teams klokken 09.00 mandag.

For barneskolene og barnehagene gjelder fortsatt gult nivå, det vil si at alle barnehagebarn og elever fra 1. til 7. trinn skal møte på skolen som normalt.

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå er basert på en helhetsvurdering av smittesituasjonen, og nivået i Malvik er under kontinuerlig vurdering ut fra den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen.

For alle gjelder fortsatt de grunnleggende smitteverntiltak om ikke komme på skolen dersom man er syk, huske håndvask og holde avstand.

Kulturskolen starter sine aktiviteter som tidligere på gult nivå inntil annen beskjed gis.

Kriseledelsen i Malvik har søndag kveld besluttet at Malvik kommune følger alle regjeringens oppdaterte anbefalinger. Foruten de generelle rådene om å holde avstand, vaske hender, respektere karantenebestemmelser og bruke munnbind der tilstrekkelig avstand er vanskelig, gjelder nå følgende anbefalinger:

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Dette betyr konkret at svømmehaller, kulturhus, ungdomshus, idrettshaller m.v. stenges til 18. januar. NB! Bruk av svømmebasseng og andre kommunale bygg i undervisningsøyemed vil fortsatt være tillatt.

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regjeringen har videre besluttet nye regler som gjelder for hele landet:

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.

Kriseledelsen i Malvik kommune følger situasjonen fortløpende, og vil komme med oppdatert informasjon om smittesituasjonen og behovet for ytterligere lokale tiltak i løpet av mandag ettermiddag.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW