Man kan ikke vedta seg bort fra fakta

(F.v) Thomas Ulstad, Rakel S. Trondal og Heidi Steine i Malvik SV

Innlegg fra Malvik SV ved Thomas Ulstad: Kommentar til Bjørn Wannebos innlegg 17.desember: Mangel på lærere er noe SV lenge har påpekt overfor partiene som sitter med makta i Malvik.

Hver gang blir vi møtt med at dette ikke stemmer og at Malvik oppfyller kravet til lærernorm. I fredagens Adressa kan vi lese en uttalelse fra fylkesmannen som sier at 45 skoler i Trøndelag ikke oppfyller disse kravene. Tre av disse skolene ligger i Malvik. 

Dersom man dukker ned i tallene innrapportert av skolene, de såkalte GSI tallene, finner vi at det mangler 1,9 undervisningsårsverk på de tre skolene. Og dette er for å oppfylle et minimumskrav til bemanning. 

I budsjettet som nettopp er vedtatt av politikerne i Malvik, er det bevilget 1 million for å sikre rett bemanning i forhold til lærernormen. Vi får se om dette beløpet holder når bemanningskabaler skal legges på de ulike skolene. SV var her villig til å gi mer for å sikre bemanningsnormen. 

Kanskje er fylkesmannens oppslag i Adressa også en vekker til de to største partiene i Malvik om at ting ikke alltid er slik man hevder. Selv om man har et flertall i ryggen, kan man ikke vedta seg bort fra fakta som kommer fram i saken.

SV kommer alltid til å kjempe for at blant annet skolene våre skal ha nok bemanning og riktig bemanning.

Malvik SV

Ved Thomas Ulstad