Malvik kommune må følge loven!

Av: Nina Hågensen Venås
Foto: Mahesh Patel fra Pixabay

Innlegg fra Nina Hågensen Venås, Utdanningsforbundet i Malvik: Den lovpålagte Lærernormen er heller ikke i 2020 oppfylt på tre av sju skoler i Malvik kommune!  Fylkesmannen sier til Adresseavisen at kommunene ikke har noe valg, den lovpålagte lærernormen skal oppfylles!  

Ved budsjettbehandlingen i 2019, sa Utdanningsforbundet Malvik tydelig fra til Rådmann og politikere at lærernormen ikke var oppfylt. Likevel vedtar politikerne et budsjett uten økning for å ta høyde for dette i 2020. I budsjettbehandlingen for 2021 er det lagt inn 1 million i økning for å dekke lærernormen. Men dette er ikke nok! Vi vet at en økning på bare en elev med hjelpebehov, velter regnestykket. Dette skjer fordi politikerne ikke vil forstå at lærernormen er en minstenorm – ei bunnlinje!  

Budsjettet må ta høyde for at det kommer økte utgifter. Skolene må få økte budsjettrammer, slik at lærernormen innfris.  

Hvis vi ser på budsjettall for sektor oppvekst i 2021, viser de omtrent samme nivå som i 2015. Det er altså ikke økt opp i forhold til lønns- og prisvekst, og heller ikke for veksten i elevtallet de siste åra. Vi vil også påpeke at kommunen får finansiert lærernormen gjennom overføringer fra staten.   

Grunnskoleelevene våre i Malvik trenger flere kvalifiserte lærere nå! Lærerne strekker seg til det ytterste for å gi elevene en god skolehverdag og kvalitet i opplæringen. Men vi er nå i ferd med å passere ei smertegrense for hva læreren kan tåle av den stadig økende arbeidsbelastningen.

Når det balanseres på en knivsegg, i et samfunn med stadig økende utfordringer i elevmassen, skal det ingenting til før korthuset ramler sammen!  

Disse skolene i Malvik følger ikke lærernormen: Hommelvik barneskole, Hommelvik ungdomsskole og Vikhammer skole. De øvrige skolene balanserer på minstenormen.  

Nina Hågensen Venås

Leder i Utdanningsforbundet Malvik