Kommunestyrets behandling av skolesaken på Vikhammer var en selsom opplevelse

Av: Torgrim Jacobsen
Er det plass for et fullverdig friidrettsanlegg her, spør innleggsforfatteren

Leserinnlegg av Torgrim Jacobsen, Vikhammeråsen: Jeg fulgte hele kommunestyrebehandlingen angående bygging av ny ungdomsskole på Vikhammer via strømming på nettet, og jeg må si det var en selsom opplevelse.

For meg er det ubegripelig at kommunestyrerepresentantene  aksepterer å måtte fatte en så viktig beslutning basert på det utilstrekkelige beslutningsgrunnlaget de hadde tilgjengelig.

Hadde alle aktuelle alternativer blitt gjenstand for samme utsjekk fra starten av, noe som burde være en selvfølge, trengte ikke prosessen å ha blitt forsinket, og representantene ville hatt reelle og likt utredete alternativer å forholde seg til. I de fleste andre sammenhenger ville en slik datapresentasjon, som den som kom fra rådmannen, blitt forkastet som en utilstrekkelig basis å fatte en beslutning på. 

Den aller største synsepaven av alle, og som tydeligvis ikke hadde noe problemer med beslutningsgrunnlaget, var Venstres representant, som hadde tatt et par rusleturer på idrettsbanen en sommerkveld uten å se noe aktivitet, og dermed konkluderte med at anlegget ikke blir brukt.
Dette viser at vedkommende tydeligvis ikke har noe begrep om det å innhente representative data, samt hvordan f.eks. friidrettsaktivitet forgår.

De fleste breddeklubber har fellestreninger 2-3 ganger i uken, og da er de avhengig av brukbare fasiliteter for å kunne bedrive sin aktivitet på en tilfredsstillende måte. Men de trener ikke hele dagen 7 dager i uken, noe tydeligvis venstrerepresentanten forventer at de skal gjøre.

I tillegg brukes anlegget av de omkringliggende skolene på dagtid. To liknende rusleturer på Bislett en sommerkveld, vil også kunne gi samme inntrykk av lite bruk, men det er ingen som ville finne på å bygge ned området av den grunn. En annen ting som tydeligvis var ekstremt viktig for Venstres representant og andre var nærhet til hovedveien og alle butikkene på Vikhammer. Hvorfor dette var så viktig ble det ikke gitt noen god begrunnelse for.

Jeg trodde heller det ville være et poeng å holde ungene på skoleområdet i skoletiden, og ikke at de skal henge på nærbutikkene og kjøpe boller og cola.

I flertallsvedtaket blei det anført at det skulle komme et fullverdig friidrettsanlegg på grusbanen som skal holde samme eller høyere standard enn det en har i dag, og at dette skulle være på plass tidlig i byggeprosessen.

Det er nok flere enn meg som kommer til å følge med på gjennomføringen av dette, eller var lovnaden bare tomt prat?  Lar det seg virkelig gjøre å få til et fullverdig friidrettsanlegg på grusbanen?

Siden det ikke er gjort en skikkelig utsjekk er det ingen som veit.

En lengre periode uten et friidrettsanlegg vil være døden for den friidrettsaktiviteten som nå har vært på vei opp igjen her på Vikhammer. Det vil i så tilfelle være andre gang på forholdsvis få år kommunestyret stikker kjepper i hjulene for Malvik IL sin friidrettsaktivitet. Hvordan de bidro til å ta livet av det blomstrende friidrettsmiljøet vi hadde her på Vikhammer for 8-10 år siden har jeg redegjort for i et innlegg tidligere i år.

Torgrim Jacobsen, Vikhammeråsen