Disse får vaksine først

Beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste får koronavaksinen først. Det er klart etter at regjeringen i dag presenterte mål og prioriteringer for koronavaksinasjon, skriver fylkesmannen i Trøndelag i en pressemelding.

De første vaksinene som kommer til Norge, skal prioriteres til beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste. Vaksinasjon er frivillig og gratis.

Norge er omfattet av EUs vaksineavtaler på likeverdige vilkår som EUs medlemsland, og anslagene er at de første vaksinedosene vil komme til Norge på nyåret.

Prioriteringer

Basert på Folkehelseinstituttets råd skal beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste vaksineres i første omgang. Så følger eldre over 65 år og personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.

Høy alder er den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av kroniske sykdommer og tilstander.

Det er cirka 1,3 millioner personer i risikogruppen, som enten er over 65 år eller som har én eller flere av de alvorlige sykdommene fra før. Helsepersonell med pasientkontakt utgjør rundt 340 000 personer, skriver fylkesmannen i en pressemelding.

Mål for vaksinasjon

Koronavaksinasjonsprogrammet har samme overordnede mål som regjeringens strategi og plan for håndtering av covid-19-pandemien: Ivareta helse, redusere forstyrrelser i samfunnet og beskytte økonomien. Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for å forebygge sykdom, og målet er å vaksinere utsatte grupper tidlig for å beskytte dem mot å bli syke, skriver fylkesmannen i pressemeldingen.