MDG inviterer deg til dugnad: Hvordan kutte klimagassutslipp i Malvik

Av: Per Olav Bjørgum og Irén Bastholm, Miljøpartiet De Grønne

Innlegg fra Per Olav Bjørgum og Irén Bastholm, Miljøpartiet De Grønne: Malvik kommune jobber for tiden med budsjettet for neste år. Som en del av budsjettet er det også laget et klimabudsjett. Dette finner man på kommunens hjemmeside her. Klimabudsjettet viser hvilke utslipp kommunen har målt i tonn CO2. Oppsettet er det samme som i et helt vanlig regnskap eller budsjett, forskjellen er at det her handler om CO2 i stedet for kroner.

Det er første gang Malvik kommune lager et klimabudsjett. For Miljøpartiet De Grønne er dette en stor milepæl, og vi er veldig glade for at dette endelig har kommet på plass. Et klimabudsjett er i seg selv kanskje ikke noe stort steg. Det er likevel et steg i riktig retning på den veien som må gås. MDG håper mange andre ser det på samme måte!

Klimabudsjett er noe Miljøpartiet De Grønne har etterlyst tidligere, men det var ikke mulig å innføre da. Nå har heldigvis administrasjon likevel klart å lage et. Det er egentlig veldig enkelt. Det listes opp tiltak for hvert år de neste fire årene, som når de innføres, fører til reduserte utslipp, og det budsjetteres for antall tonn redusert CO2-utslipp hvert av dem vil føre til. Eksempler på slike tiltak er å gå over fra fossile biler til el-biler, og fra tradisjonelle redskaper med bensinmotor til batteridrevne. Hver for seg gir disse tiltakene et lite bidrag.

Vi er så heldige at vi har god kompetanse på regnskap og budsjett i kommunen, så den biten er på plass. Nå er det opp til oss alle å finne tiltak som gir utslippsreduksjon! Dessverre har vi dårlig tid!

Ifølge FN må vi jobbe raskt med å få utslippene ned for å unngå farlige klimaendringer som følge av økt global temperatur. Vi snakker da om minst en halvering av utslippene innen 2030. Det vil si minst 50% reduksjon på knappe 10 år, og så videre ned mot 0 etter det igjen!

Med de planene som finnes i dag er vi er ikke i nærheten en gang, og derfor vil Miljøpartiet De Grønne invitere til en idédugnad om reduksjon av klimagasser. Vi håper at alle som har gode idéer til tiltak som vil redusere klimautslippene i Malvik kommune sender disse inn enten direkte via facebooksiden til Miljøpartiet De Grønne Malvik (https://www.facebook.com/mdg.malvik) eller via skjemaet du finner her (ekstern lenke).

Vi har fått redskapet. Nå må vi ta det i bruk! (For ordens skyld, forslag som berører kommunens drift må selvsagt besluttes i kommunen.)


Det er mye både kommunen, bedrifter og private kan gjøre. Et eksempel på noe alle kan gjøre er å redusere bruken av plast. Redusert bruk av plast gir også reduserte klimagassutslipp. Nylig foregikk «Plastutfordringen» hvor Malvik kommune gjorde det veldig bra, faktisk ble Vikhammer ungdomsskole landets beste.

Les mer: Vikhammer ungdomsskole best i landet


Vi står foran store utfordringer i forhold til klima og natur, og nå har vi endelig fått et budsjett som setter oss i stand til å følge med på utviklingen her i Malvik!