Lysmarkering for klimasøksmål

Av: Rødt Malvik
Foto: privat

Rødt Malvik, Miljøpartiet de grønne, Rød Ungdom og Natur og ungdom arrangerte 3.november en lysmarkering for klimasøksmålet. Den symbolske lystenningen foregikk på Midtsandtangen, og 16 små og store klimaaktivister møtte opp. Appeller fra MDG og NU fikk applaus fra de oppmøtte. Budskapet er klokkeklart:

Nå er det viktig at alle som er miljøengasjerte står samlet, uansett hvilken organisasjon man tilhører. Vi har alle rett til et levelig miljø- det slår grunnlovens paragraf 112 fast.  

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Miljøparagrafen pålegger den norske stat å beskytte miljø og klima mot uforsvarlig risiko og skade, både ved aktive handlinger og ved å avstå fra klimafiendtlige handlinger.

Greenpeace, Natur og ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet går helt til høyesterett, med søksmål mot staten, for å ha delt ut 10 lisenser til oljeleting i Barentshavet. Skal vi stanse klimaendringene kan vi ikke lete etter mer olje!

Parisavtalen pålegger landene en kollektiv forpliktelse til høyest mulig ambisjonsnivå å nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Å ta opp mer olje, kull og gass enn det er plass til i en atmosfære som ikke skal overstige 1,5 grader, er derfor brudd på Grunnlovens § 112.

Vennlig hilsen
Rødt Malvik