Siste ord er ikke sagt

Av: Svein Otto Nilsen Pensjonistpartiet

Innlegg fra Svein Otto Nilsen (PP): Lukas hospice i Malvik må stenge.

Institusjonen gir lindrende behandling og omsorg til døende pasienter og deres pårørende.

Årsaken til nedleggelsen er mangel på penger.

Lukas-stiftelsen ble lovet penger til å drive i fem år, men regjeringen endret betingelsene slik at også andre aktører kunne søke om de samme midlene.

Nå har man ikke penger til å drive ut året, og døende pasienter må ut innen to uker.

En slik uforutsigbarhet er ikke akseptabel, verken for pasienter, ansatte eller driften.

Dette er rett og slett tragisk.

Hvordan kan regjeringen forsvare at dette tilbudet blir lagt ned når behovet er så stort.

Som gruppeleder for Pensjonistpartiet både i fylkestinget og Trondheim bystyre føler jeg et ansvar for at dette tilbud blir ivaretatt.

Saken bør bli gjenstand til debatt både i kommunebudsjettet og i fylkesbudsjettet hvis regjeringen bare stikker halen mellom beina og stikker av fra sitt ansvar.

Svein Otto Nilsen 
Pensjonistpartiet