«Nye toner i Hommelvik» på Spleis

Orgelaksjonen «Nye toner i Hommelvik», er en aksjon for å få inn nok penger til å anskaffe et nytt orgel i Hommelvik kirke. Et nytt kirkeorgel til Hommelvik kirke, vil koste anslagsvis 4,5 millioner, skriver orgelaksjonen i en pressemelding. 

Som et ledd i jobben for å skaffe nok penger til et nytt orgel, har menighetsrådet i Hommelvik nå opprettet en spleis, og vi håper alle som har en tilknytning til Hommelvik og Hommelvik kirke ønsker å bidra, skriver menighetsrådet, som står bak orgelaksjonen.

Til glede for alle

Et nytt orgel, vil gi nye toner i Hommelvik, og det vil holde i mange generasjoner fremover. Det vil være til glede for alle som benytter kirken; Både den faste menigheten, konfirmanter, musikkelever, konsertgjengere og alle som er innom kirken ved viktige anledninger i livet. Kirkas sentrale posisjon i tettstedet gjør at et godt orgel er en viktig investering som mange vil få glede av.

Fra 1949

Orgelet som i dag er i Hommelvik kirke, ble bygget i 1949 av firmaet J. H. Jørgensen i Oslo.

Orgelet i trenger sårt utskifting. Det er over 70 år siden det ble ferdigbygd, og det har ikke vært gjort noen restaureringer i løpet av orgelets levetid, kun helt enkle nødreparasjoner.

Orgelet er bygd på en måte som var populært i første halvdel av 1900-tallet, men som ikke lenger er i bruk på grunn av alle utfordringene med vedlikehold.

Den tekniske rapporten viser at orgelet begynner å bli nedslitt, det har mange tekniske feil og fungerer dessverre ikke slik det var tenkt.

Menighetsrådet er også bekymret for brannsikkerheten til orgelet, da det er mye av elektronikken i svakstrømspillebordet fra 1949 som svikter.

Håper på god mottakelse 

Vi håper dette blir positivt mottatt, og at Hommelvik kirke, med årene, kan få seg et nytt orgel, skriver orgelaksjonen i pressemeldingen. 

Orgelaksjonen «Nye toner i Hommelvik» opplyser om at du kan du støtte spleisen HER. Det er opprettet et «Orgelfond Hommelvik» som har vippsnummer 131828. Kontonummer 4218.85.08981 kan selvfølgelig også benyttes.