Regjeringen sender døende pasienter ut på gaten

Innlegg fra Fagforbundet Malvik: Lukas Hospice ved Betania Malvik gir omsorg og lindrende behandling til døende og deres pårørende. Lukas stiftelsen fikk i samfunnsoppdrag å etablere, utprøve og evaluere et frittstående hospice. I 2019 etablerte de dette som et pilotprosjekt, med en femårig prosjektplan. De fikk øremerket bevilgning basert på den femårige prosjektbeskrivelse. 30 millioner kroner i statlige driftsmidler for driftsåret 2019.

Ca. ett år etter at tilbudet ble etablert, må Lukas-stiftelsen nå permittere nesten alle ansatte. I det nye statsbudsjettet ble posten søkbar og regjeringen endret betingelsene slik at også andre aktører kunne søke disse midlene. Stiftelsen fikk nå bare 2/3 del av den budsjetterte rammen. Resultatet er at det nå ikke finnes penger til å drift ut året, og døende pasienter må ut innen to uker. Det er totalt uverdig og uakseptabelt.

Fagforbundet støtter direktør ved Betania Malvik, Ingfrid Skogrand beskrivelse av dette som er svik mot pasienter og pårørende. Vi krever at politikerne rydder opp og sikrer forutsigbarhet og fremtidig finansiering av tilbudet.

Regjeringen har tydeliggjort at palliasjon og lindring er viktig. Det omfatter ivaretakelse av pasienter med fysiske, psykiske og åndelige behov. For å kunne møte disse behovene er man avhengig av dedikerte og kompetente ansatte som i team ivaretar den som har behov for palliativ behandling og dens pårørende. 23 kompetente ansatte er nå permitert, og kompetansemiljøet som er bygget opp er i ferd med å raseres.

Fagforbundet mener dette er en hårreisende behandling av en ideel stiftelse som tar samfunnsansvar, og rammer en pasientgruppe som ikke fortjener en slik uverdig behandling.

Gi Lukas hospice, med de kompetente ansatte forutsigbarhet for fremtiden og pasientene og de pårørende verdighet, ved å sikre videre drift av Lucas hocpice.

Fagforbundet Malvik