Mange småbarnsforeldre har ingen plan for evakuering

Eir (5) spyler med brannslangen sammen med brannkonstabel Tore Hammer (bildet er tatt ved en tidligere anledning)

Pressemelding Brannvernuka 2020: Om det begynner å brenne står nær halvparten av småbarnsforeldrene uten en plan for å få barna i sikkerhet, viser ny undersøkelse.

– Vi har i mange år hatt fokus på å ha brannøvelser hjemme, og at alle bør ha en plan for hva man skal gjøre i tilfelle brann. Det er ikke uten grunn, sier Odd Roar Husbyn, overbrannmester i forebyggende avdeling i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.

En ny undersøkelse viser at 42 prosent av familier med barn i alderen 0-12 år ikke har diskutert hvordan de skal evakuere barna ved en brann. Om man blir rammet av en omfattende brann blir det hele veldig kaotisk og dramatisk, og det kan være vanskelig å få oversikt over om alle har kommet seg trygt ut. Derfor er det så viktig å ha snakket om hva man skal gjøre på forhånd og ha avtalt en møteplass ute.

– Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter i trygghet et annet sted ute, sier Husbyn.

Med den nasjonale Brannvernuka, som går av stabelen i uke 38 hvert år, ønsker Brannvernforeningen og brannvesen i hele Norge at så mange som mulig har brannøvelse hjemme. Høsten markerer inngangen til en tid på året da antall boligbranner vanligvis øker, blant annet som følge av økt strømforbruk og mer bruk av levende lys.

Ingen Åpen brannstasjon

– Normalt ville vi under Brannvernuka invitert små og store til Åpen brannstasjon. Men av smittevernhensyn blir det dessverre ikke slik i år. Vi vil derfor understreke viktigheten av at folk engasjerer seg på hjemmebane, og tar dette med brannsikkerhet på alvor hjemme i egen bolig, sier Husbyn.

Det er mange ting man kan gjøre for å øke sikkerheten og redusere sannsynligheten for brann i hjemmet:

  • Ta en prat med hele familien, f.eks. ved middagsbordet om hva man skal være ekstra påpasselig med for å unngå brann. Snakk også om hva skal man gjøre om det likevel begynner å brenne.
  • Ha brannøvelse.
  • Bli enige om en sikker møteplass ute som alle kjenner godt.
  • Sjekk ut ulike rømningsveier.
  • Røykvarsler og slokkeutstyr må sjekkes jevnlig. Røykvarslere bør sjekkes en gang i måneden, og batteriet skal skiftes en gang i året.

Digital Åpen dag 19.9.

Vi inviterer alle barn til en digital åpen brannstasjon på Facebook og YouTube med Brannbamsen Bjørnis som vert. I sendingen lørdag 19.9. kl. 11.00, blir det innslag fra flere brannstasjoner i Norge der seerne får være med på slokkeøvelse, redning fra stigebil, teste ut brannslanger og mye annet gøy. Sendingen ledes fra Hovedbrannstasjonen i Trondheim.

Om undersøkelsen

Tallene kommer frem i en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av Kantar i perioden 28.8.-7.9.2020, på vegne av Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).