Retten til å være seg selv

Av: Eva Lundemo Fosmo, Malvik Høyre
Foto: privat

INNLEGG: Idag flagges det med regnbueflagget her i Malvik. Flagget symboliserer mangfold og retten til å være seg selv. Ikke minst, så symboliserer det; å kunne elske den man vil.

Det handler om å respektere hverandre for hvem man er. Pride handler om å stå sammen om noen verdier som jeg mener vi faktisk burde være enig om, nemlig muligheten til å elske den man vil.

Mangfold og toleranse er for meg viktige verdier. Mangfoldet bidrar til å utfordre og utvikle oss. Toleranse innebærer grunnleggende respekt for blant annet forskjeller relatert til kjønn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Vi må ha en gjensidig respekt og toleranse, og sikre at hver og en av oss har retten til å være annerledes. Mangfold står ikke i motsetning til fellesskap.

Vi har kommet langt i Norge, men vi har fremdeles en vei å gå. Jeg håper du vil gå veien sammen med meg…

Happy pride!

Eva Lundemo Fosmo
Malvik Høyre

(For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at innleggsforfatteren er tilknyttet Malviknytt sin redaksjon som reporter på stoffområdet kultur. Hun er også gift med avisens redaktør)