Vi har ingen å miste

Av: Eva Lundemo Fosmo

Innlegg av Eva Lundemo Fosmo: I dag markeres verdensdagen for selvmordsforebygging. Vi har ikke noen å miste, og dette er noe vi må si høyt og tydelig.

Jeg har sendt inn en interpellasjon «Vi har ingen å miste» til ordføreren, og håper et samlet kommunestyre støtter en nullvisjon for selvmord. Jeg håper også kommunestyret er enige i at vi må arbeide målrettet for å forebygge selvmord i vår kommune, og at det skal utarbeides en handlingsplan for forebygging av selvmord i Trøndelag.

Nesten to mennesker tar livet sitt hver dag i Norge. Mer enn 6000 forsøker å ta sitt eget liv, og svært mange har dessverre selvmordstanker. Hvert år tar omlag 30 barn og unge selvmord. Dette er tankevekkende tall.Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer selvmord som «en aktiv, villet handling som fører til døden». Årsakene til selvmord er sammensatte, men sviktende selvfølelse, høye krav til egne ytelser og opplevelsen av indre ensomhet er forklaringer som ofte tas i bruk.

Å være åpen om psykisk helse og selvmordsproblematikk er en krevende øvelse, men det er viktig å tørre å være åpen om temaet. Høyre ønsker et bredt samarbeid i Trøndelag for å forebygge selvmord. Vi ønsker at Trøndelag fylkeskommune initierer et forpliktende samarbeid med med offentlige aktører og frivillige organisasjoner og utarbeider en «Handlingsplan for selvmordsforebyggende arbeid i Trøndelag».

Selvmordsforebygging må skje på mange ulike arenaer, derfor er bredt samarbeid viktig og de som ikke kan delta i samarbeidet bør få mulighet til å være høringsinstans i arbeidet. Psykiske helseproblemer er en av de store folkehelseutfordringene, og forebygging av selvmord er en viktig del av folkehelsearbeidet.

Trøndelag fylkeskommune er koordinator for samarbeidsutvalget for folkehelsearbeidet i Trøndelag.

Vi har ingen å miste, og det må vi si høyt og tydelig. Høyre mener åpenheten er lettere med en nullvisjon. Vi tror også dette legger viktige premisser for målrettet innsats. I møte med det sammensatte og vonde, trenger vi en klar visjon, en nullvisjon for selvmord.

På bakgrunn av dette, håper jeg et samlet kommunestyre støtter at Malvik kommune slutter seg til en nullvisjon for selvmord, og vil arbeide målrettet for å forebygge selvmord i vår kommune. I tillegg håper jeg mine politiske kolleger i Malvik støtter at Malvik kommune sender en henvendelse til Trøndelag fylkeskommune, og ber om at fylkeskommunen initierer et samarbeid mellom kommuner, relevante aktører i helseforetaket og frivillige organisasjoner med mål om å lage en handlingsplan for forebygging av selvmord i Trøndelag.

Eva Lundemo Fosmo
Gruppeleder
Malvik Høyre

(For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at innleggsforfatteren er tilknyttet Malviknytt som reporter, på stoffområdene kultur og sport. Hun er også gift med avisens redaktør.)