Trønderske kommuner bør ta imot 50 flyktninger fra Moria NÅ

Av: Per Olav Bjørgum (MDG)
Per Olav Bjørgum, MDG (Foto: privat)

Innlegg: I Miljøpartiet De Grønne Malvik er vi enig i dette og mener Malvik kommune kan og bør ta initiativ til å være med på dette.

Hvis hver kommune kan gi et signal om villighet til å bidra i denne prekære situasjonen så blir det fort et større antall på landsbasis.

Det utspiller seg en humanitær katastrofe nå på Moria som brenner helt bort. Nå må Norge og Trøndelag vise humanitært lederskap !

  • Vi i MDG går nå ut nasjonalt og mener 50 er et skrekkelig lavt tall når 13.000 står uten hjem, håp og helsehjelp. Regjeringen bør tidoble antallet vi tilbyr å evakuere. Dette er en akutt og prekær nødssituasjon. 500 er ikke et høyt antall, og de kan tas i mot i Norge kontrollert og forutsigbart. Hvis alle EU-land nå tar i mot 500 flyktninger, så hadde alle i leiren fått beskyttelse og asylsøknaden sin behandlet.

Trøndelag bør ta imot 50 alene

  • Det er en lettelse at vi endelig er blant landene som bidrar, men 50 er et skrekkelig lavt tall når 13.000 står uten hjem, håp og helsehjelp, og norske kommuner har uttrykt kapasitet og vilje til å ta imot mange ganger flere, trønderske kommuner burde nå ta til orde for å ta imot 50 flyktninger fra Moria alene !
  • Dette er en akutt og prekær nødssituasjon. 500 er ikke et høyt antall, og de kan tas imot i Norge kontrollert og forutsigbart. Hvis alle EU-land nå tar imot 500 flyktninger, så hadde alle i leiren fått beskyttelse og asylsøknaden sin behandlet. Om trønderske kommuner nå kan si at vi tar imot 50 fra Moria, vil dette sette press på regjeringen til å øke antallet Norge bør forplikte seg til å ta imot.

Per Olav Bjørgum

Miljøpartiet De Grønne Malvik