Ikke kutt i skolehelsetjenesten!

Av: FAU Vikhammer skole
Vikhammer skole

FAU ved Vikhammer skole har sendt dette brevet til Malvik kommune ved ordfører Trond Hoseth:

FAU ved Vikhammer skole mener at en sterk og tilgjengelig skolehelsetjeneste er viktig for å
skape trygghet og trivsel i skolehverdagen.

Det er med stor bekymring vi leser om reduserte midler fra Helsedirektoratet og kutt i helsesykepleiers tilstedeværelse på Vikhammer skole.

Skolehelsetjenesten ved Vikhammer skole har, i forbindelse med tilgang på ekstra prosjektmidler i en periode, blitt mer tilgjengelig og synlig i skolehverdagen ved Vikhammer skole. Både skolehelsetjenesten selv, lærere og foreldre gir tilbakemeldinger om at dette gir tid og rom til å se, trygge og hjelpe elever som trenger det.

Foreldregruppen ved Vikhammer skole ytrer derfor sterk bekymring rundt at disse ekstra prosjektmidlene og ressursene blir borte, og derav kraftige kutt i skolehelsetjenesten.

Elever som har det vanskelig og som over tid har vunnet tillit til at det fins en helsesykepleier å snakke med ved skolen, kan brått miste denne tilliten ved at personell fra skolehelsetjenesten ikke lenger er tilstede og har tid i samme grad som før.

En tilstedeværende skolehelsetjeneste er en samfunnsnyttig investering.

Vi vil beholde en sterk og tilgjengelig skolehelsetjeneste for barn og unge, og ber om at Malvik kommune
sørger for at nødvendige midler for å opprettholde barnas skolehelsetilbud ved Vikhammer skole bevilges.

FAU Vikhammer skole,
på vegne av foreldregruppa ved Vikhammer skole