Hommelvik for innbyggeran, itj utbyggeran!

Av: Rødt Malvik

Innlegg fra Rødt Malvik: Sentrum vel med venner har i et åpent brev den 18.august bedt politikere i Malvik om et samarbeid for å få anlagt parkområde på Moan.

De skriver: “Sentrum Vel Hommelvik har på vegne av sine innbyggere tatt initiativ til å få anlagt et parkanlegg med ulike aktiviteter på Moan-området mellom jernbanen og badestranda som vil bidra til å bedre livskvaliteten til våre innbyggere”.

Videre redegjøres det for hvordan kommunen kan velge å vedta å søke om å få området statlig sikret som grønt friluftsområde, og hvordan statlig støtte vil bidra til å finansiere dette.

Rødt synes dette er et veldig godt og realistisk alternativ til boligutbygging på Moan. Rødt vil jobbe for at dette forslaget blir behandlet politisk, forankret i gode demokratiske prosesser.

Rødt vil sammen med innbyggerne og Sentrum vel kreve folkemøter og åpne prosesser for å sikre oss at folkets stemme er hørt før området blir rasert av utbyggere.

Rødt synes at innbyggerne i Malvik må få lov til å ta stilling til dette forslaget, og at saken må behandles på nytt pga. saksbehandlingsfeil.

Rødt Malvik