Nytt tilbud: elever kan få hjelp via mobilen

Illustrasjonsbilde

Pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune.

En idé fra Ungdommens fylkesutvalg har sett dagens lys. Endelig kan elever på videregående i Trøndelag komme i kontakt med helsesykepleier og andre i elevtjenesten via en mobilapp.

Kort forklart:

Elevhjelpa er (teknisk sett) en nettside designet som en app, en digital bestillingstjeneste for elev- og skolehelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune. Den finner ungdommene på nett og i id-appen Pocket ID, en app som er tilgjengelig for alle elever i videregående i Trøndelag. Her skal elevene raskt kunne komme i kontakt med de ansatte om alt fra psykisk helsehjelp til fagvansker og problemer med hybellivet.

– Dette er innovasjon og omsorg, hånd i hånd. Vi har utviklet Elevhjelpa i samarbeid med firmaet Bouvet Norge for å få akkurat det produktet vi trenger. Her er en effektiv måte å komme raskt i kontakt med elev- og skolehelsetjenesten, samtidig som den oppfyller våre krav til behandling av sensitiv informasjon. Jeg føler meg trygg på at vi lanserer et godt og nyttig produkt. Samtidig noterer jeg meg hvor positivt det er at ideen kom fra ungdom selv og nå er en realitet, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen.

Skjermdump fra app

Hvordan virker den?

I første omgang er dette en bestillingstjeneste, men kan kanskje utvikles til å bli noe mer (chatte, vanlig spørsmål og svar etc.). Det er også planer om at dette kan omfatte lærlinger/lærekandidater i bedrift etter hvert.

Ungdom selv kom med ideen

Ungdommens fylkesutvalg hadde en arbeidsøkt sammen med avdeling Utdanning i 2019. Den som kom med ideen var Jo Sigurd Barlien fra Overhalla, tidligere 1. nestleder i Elevorganisasjonen i Trøndelag. Han satt som representant for Elevorganisasjonen i Ungdommens fylkesutvalg i Trøndelag.

Hvordan fikk du ideen om en app for kontakt med helsesykepleier og andre i elevtjenesten?

– Ideen om en app for elevtjenesten har kommet i mange former flere steder i landet. Det er også prøvd ut enkelte steder. Selv kom jeg på ideen som en refleksjon etter mye drøfting med andre ungdommer om problematikken med skolehelsetjenesten. Mange møter lukkede dører og helsesykepleier og rådgivere som er utilgjengelig, og dette opplever mange ungdommer som et problem. Etter ulike drøftinger med mange ungdommer, også på ulike arenaer og tidspunkt, følte jeg at løsningen naturlig pekte i en digital retning. Selv om det var mitt forslag, er det altså mange ungdommer som har vært med på å reflektere og drøfte frem et slikt tilbud. Dette er en løsning man har hatt blandede følelser med. Innføringen av en slik løsning har gått dårlig enkelte steder. Selv tenkte jeg at det ikke var konseptet som var problemet, men i hvilken grad det blir benyttet.

Fylkeskommunen har under hele prosessen hatt med seg både elever og fagpersoner fra ulike skoler som har gitt innspill på utformingen av tjenesten. Fylkestingspolitikerne har behandlet flere saker som handler om tiltak for bedre psykisk helse.

Digitale løsninger er noe hovedutvalg for utdanning er opptatt av. Å jobbe nært med Ungdommes fylkesting/Ungdommens fylkesutvalg er forankret i politisk sak til fylkestinget om psykisk helse i videregående opplæring. Denne tjenesten er et konkret resultat av dette.

Her kan du gå rett til elevhjelpa. (Ekstern lenke)