Forutsigbarhet må gå begge veier

Av: Eva Lundemo Fosmo (H)

Innlegg fra Eva Lundemo Fosmo (H): Jeg er helt enig med Oddstein Rygg, daglig leder i Hommelvik Stasjonsby AS, når han i et debattinnlegg den 5. august skriver at kommunestyret representerer lokalbefolkningen.
Rygg har også rett i at kommunestyret, vi folkevalgte som nettopp representerer innbyggerne, har fattet flere vedtak som gjelder boligbygging på Moan.

Til tross for at Rygg skriver at han opplever at debatten er preget av faktafeil og upresise uttalelser, må jeg innrømme at jeg dessverre mener Hommelvik Stasjonsby AS og Rygg selv, misleder innbyggerne noe i denne saken.
Kommunestyret har i reguleringsplanen for Moan og Sandfjæra, vedtatt at det totalt kan bygges 600 boenheter innenfor hele planområdet, hvorav 180 boenheter skal bygges vest for Homla.
Dette vedtaket mener jeg Hommelvik Stasjonsby AS og Rygg viser meget liten respekt, nå de nå kommer med tegninger som viser omlag 350 leiligheter vest for Homla.

Det samme gjelder også når det gjelder byggehøyde. Kommunestyret har vedtatt at området Moan, vest for Homla, skal ha en maks byggehøyde på ni meter. Noe som utgjør tre etasjer, og ikke seks som nå er skissert fra utbygger.

For meg er det viktig å gi forutsigbarhet, også til næringslivet. Men forutsigbarhet må gå begge veier.

Den vedtatte reguleringsplanen for Moan, stiller krav om en bebyggelsesplan, det som tidligere het «detaljregulering».

Enhver ny regulering må vise hvordan hensyn og krav i overordnet plan er svart ut i en slik bebyggelsesplan.
Avvik fra disse vedtatte kravene vil i utgangspunktet være en skjønnsmessig vurdering i henhold til for eksempel om planen er utdatert, eller føringene for dette kravet har på noen måte endret seg

En utbygger må faktisk ikke følge alle krav og hensyn stilt i den overordnede planen, men personlig mener jeg at alle utbyggere bør vise kommunestyret såpass respekt at de i alle fall holder seg i nærheten av det som er de vedtatte kravene. Det er forskjell på 350 og 180 boenheter, og på tre og seks etasjer.

Hvis Hommelvik stasjonsby AS ønsker å fravike fra 180 boenheter, kan dette i teorien aksepteres selv om det fraviker fra overordnede krav. Det må alltid vises i bebyggelsesplanen, og der gjøres rede for hvorfor den valgte løsning er bedre. Et avvik fra overordnet plan kan av og til være det mest hensiktsmessige valget, men det må alltid belyses i saken.

Ettersom planprosessen for Moan enda ikke er formelt startet opp, og et slikt forslag ikke er lagt fram for kommunen, ønsker jeg ikke å forhåndsbehehandle en sak. Når saken kommer, utbygger har belyst saken og rådmannen har gitt sin innstilling, da skal dette politisk behandles.
Men, uavhengig av hvordan rådmannen stiller seg til avviket, så skal endringen belyses i saksframlegget til politisk behandling. Jeg ser frem til å lese dette, og kan alt nå si at det skal mye til før jeg går inn for å øke boligmassen fra 180 til 350 boenheter, og fra tre og til seks etasjer.

Forutsigbarhet må gå begge veier.

Eva Lundemo Fosmo
Malvik Høyre

(For ordens skyld opplyser vi om at Eva Lundemo Fosmo er gift med avisens redaktør og tilknyttet Malviknytts redaksjon som reporter på stoffområdene sport og kultur)