Oppfordrer Nye Veier til å være rause med grunneierne

Av: Eva Lundemo Fosmo (H)

Innlegg fra Eva Lundemo Fosmo (H): Når en grunneier, frivillig eller ved ekspropriasjon mister dyrkamark, får vedkommende omlag 30 kroner pr m2 dyrkamark. Da har jeg full forståelse for at grunneierne sitter igjen skuffet. 

Jeg har også full forståelse for at det kan virke provoserende når en annen grunneier i samme kommune, og som frivillig bygger ned dyrkamark, får hele 72,5 millioner for 40 mål. Noe som utgjør over 18.000 kroner pr m2, og som står i sterk kontrast til 30 kroner pr m2. 

Jeg er klar over at det i E6-saken er vedtatt at matjord som blir berørt permanent og midlertidig skal tas vare på, mellomlagres separat og tilbakeføres til areal som skal brukes til jordbruksproduksjon innenfor samme eiendom eller i nærområdet. Men, selv om dette er viktig for å opprettholde størst mulig mengde areal, kan dette ofte føre til ekstra belastninger for grunneier, med blant annet tanke på blant annet lokasjon. 

Erstatning av jord, mener jeg skal komme som en bonus for grunneieren, og en utgift for utbyggeren.

Når en grunneier, frivillig eller ved ekspropriasjon, frasier seg eller blir fratatt dyrkamark, mener jeg dette blant annet må stå i forhold til at vi kun har 3% dyrkamark i Norge. 

For Høyre er det viktig å gi hver enkelt bonde bedre muligheter til å skape egen inntekt og utnytte eiendommens potensial. 

Som et ledd i dette, har jeg spilt inn et punkt angående grunnervervelse til programkomiteen i Høyre. Jeg  mener beløpet grunneiere får pr m2 for slike grunnervervelser, må økes. 

Jeg vet Nye Veier AS har sine føringer, og at grunnervervelse belager seg både på tidlige domsavsigelsen og på skjønn, men jeg vil uansett oppfordre Nye Veier AS til å være like rause med grunneierne som blir berørt, som de har vært med Malvik kommune generelt i denne saken. Det mener jeg grunneierne fortjener. Det kan ikke bare være i festtaler, vi sier at vi skal jobbe for at bonden på en best mulig måte får utnyttet eiendommens potensial.

Eva Lundemo Fosmo
Malvik Høyre

(For ordens skyld opplyser vi om at Eva Lundemo Fosmo er gift med avisens redaktør og tilknyttet Malviknytts redaksjon som reporter på stoffområdene sport og kultur)