Søker om utslippstillatelse

Leistadkrysset, Vikhammer (Illustrasjon: Nye Veier AS)

Nye Veier AS søker om tillatelse til midlertidige utslipp i anleggsfasen for bygging av ny veg på strekningen Væretunnelen – Helltunnelen.

Det vil foregå omfattende anleggsvirksomhet langs veitraseen, som stabiliseringstiltak i form av motfyllinger, erosjonssikring og terrengavlastende tiltak. Det skal på denne strekninger også være utslipp fra driving av tunneler. 

Begrense utslipp

Søknaden beskriver blant annet, hvordan virksomheten skal begrense utslipp til vann og hvordan de skal oppfylle gjeldende krav til støy og støv.

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i Malvik kommune og hos Fylkesmannen i Trøndelag på www.fylkesmannen.no/trondelag. (Ekstern lenke)