Gamle sjøkabler i Hommelvikbukta

Det er sjøkabelen som er merket "572" som skal dekkes til

Dette innholdet er reservert for abonnenter.