Her er reglene for sykling i naturen

Foto: Magnus Nyløkken/Skiforeningen

Flotte naturopplevelser, fart, adrenalin og mestringsfølelse: Det er mange grunner til å finne frem sykkelen i sommer. Men noen hensyn må du ta, skriver Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

– Å sykle i skog og mark gir en kombinasjon av nærhet til naturen og muligheten til å nå spennende steder, som man kanskje ikke når like lett til fots. Det kan også gi mestringsfølelse i møtet med utfordrende forseringer, ikke minst frihetsfølelse og god mosjon, forteller Mats Larsen, som er fagpolitisk rådgiver i Syklistenes Landsforening.

Allemannsretten

Takket være allemannsretten kan alle ferdes og oppholde seg i naturen. I utgangspunktet kan du sykle fritt på stier og veier i utmark. På høyfjellet kan du også sykle utenfor stier og veier. I verneområder, som nasjonalparker og naturreservater, er det ofte egne regler for sykkel. Der må du sjekke lokale verneforskrifter.

Vis hensyn til mennesker og natur

Mats Larsen forteller at når du sykler i naturen er du omfattet av hensynsregelen som sier at du skal opptre hensynsfullt og varsomt. Det kan i praksis bety at du må senke farten når du møter gående, og at det enkelte steder kan være greit å hoppe av sykkelen i områder hvor du kan skade grunnen, står det i pressemeldingen.

– Uansett hvor du sykler, om det er i byen eller i naturen, må du ta spesielt hensyn til gående. I utmark må du i tillegg tilpasse atferden til både underlag, turgåere, dyreliv og smale stier, sier Mats Larsen.

Del stien

På smale stier kan det oppstå konflikter i møter mellom turgåere og syklister. Siri Meland, fagsjef for samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv oppfordrer til å vise hensyn til hverandre.

– Det er viktig å vise høflighet og generøsitet begge veier, men det er syklisten som kommer raskest og som har det største ansvaret. Sett ned farten i møte med turgåere, og vær forsiktig i situasjoner med små barn og hunder, de kan være veldig uforutsigbare i hvor de beveger seg, sier Mats Larsen i Syklistenes Landsforening og er enig i at det er viktig å vise omtanke for hverandre.

– Husk å vike for fotgjengere og holde tilnærmet gangfart ved passeringer på sti. Det er viktig å tilpasse adferd og fart slik at ingen oppfatter deg som en fare eller ulempe. Selv om syklistene har det største ansvaret, har han også en oppfordring til turgåerne.

– Terrengsyklister har vel ofte blitt satt i bås, som følge av at enkelte ikke har tatt hensyn. Turgåere trenger i utgangspunktet ikke å ta andre hensyn overfor syklister, enn de gjør overfor andre de møter på tur. Men husk at det også er hyggelig for terrengsyklister å bli møtt med et smil, sier lederen i Syklistenes Landsforening i pressemeldingen. 

El-sykkel

De siste årene har el-sykkel blitt stadig mer populært,æ. Likevel er det noen ekstra hensyn du bør ta som el-syklist.

– El-sykkel er et fantastisk fremkomstmiddel, men det er lurt å huske på at det er tyngre sykler. Om du skulle krasje, kan det ha større konsekvenser, sier Siri Meland, som er fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv i pressemeldingen.

I utgangspunktet kan el-sykkel brukes i utmark på linje med vanlig sykkel, men bruk av el-sykkel inngår ikke i allemannsretten. Derfor kan kommunene bestemme at el-sykkel ikke er lov i enkelte områder. Det kan også være at grunneier ikke har åpnet for bruk av el-sykkel. I følge Miljødirektoratet trenger du ikke innhente forhåndssamtykke fra grunneier, dersom ikke grunneier ved skilt eller på annen måte har gitt uttrykk for at el-sykkelbruk er uønsket. I verneområder vil det kunne være forskjell på reglene for bruk av sykler og el-sykler. Dette vil fremgå av verneforskriften for det enkelte området.

Stivettreglene

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) har utarbeidet en liste med nyttige stivettregler, for de som vil sykle i utmark:

  1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
  2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
  3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
  4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
  5. Ikke lag nye spor, dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
  6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
  7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
  8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
  9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
  10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett