Se kommunestyremøtet direkte

Mandag kveld klokken 18:00 settes et ekstraordinært kommunestyre i Bruket kulturhus.

På saklista står i hovedsak reguleringsplanen for den nye E6 gjennom Malvik. Politisk ledelse har vært i dialog med Nye Veier AS og forhandlet frem et forslag til ny reguleringsplan som legges frem i kveld.

Kommunestyremøtet er åpent for alle og sendes på web-TV her. (ekstern lenke)

Dette er kveldens sakliste:

  • 2. gangsbehandling av detaljregulering for E6 delstrekning Leistad – Helltunnelen. Planid 201803
  • Høringsinnspill – søknad om bruk av CFT-Legumin (rotenon) for å fjerne innført abbor fra Stavsjøen –
  • Budsjettendring for å styrke vedlikeholdet
  • Søknad om tildeling av myndighet til å håndheve stans- og parkeringsbestemmelser
  • Interpellasjon: Malvik må merkes – skilting for friluftsliv