Hvor går veien

FiFo på fredag – på søndag.

Mandag blir skjebnedag for Nye Veier sine E6-planer gjennom Malvik.

De lokale politikerne i kommunestyret skal enten vedta, eller forkaste reguleringsplanen for vegstrekningen Væretunnelen – Helltunnelen.  

Samtidig blir det et veivalg for Arbeiderpartiet i samarbeidet med Senterpartiet. 

De to partiene har bekledd makta i Malvik de siste fire periodene. 

Nå kan E6 bli kilen som sprenger ekteskapet mellom AP og SP. Der de før var tre, og så fire, samarbeidende, er de nå to. 

SP fikk økt oppslutning ved siste valg (6 repr) og utgjør flertallet i kommunestyret sammen med AP (11 repr).

Men dette flertallet kan fort endre sammensetning. 

For enkel matematikk viser at FrP og Høyre har sju representanter som fort kan stemme slik at SP sine innspill og krav blir nedstemt på mandag. Da kan SP bli spilt ut over hvitstripa. Det liker de neppe. 

Dette blir den første store utfordringen for paret, som stod brud og brudgom ei septembernatt i fjor. Med nyskrevne løfter gikk de til verk uten de gamle forbundsfellene fra SV og MDG. 

Nå skal vi huske at de to er på linje med SP, i mye av tankene rundt reguleringsplanen for nye E6. 

Uansett vil ikke SV (2), MDG (2), PP (1) og V (1) utgjøre noen forskjell på resultatene om AP holder sammen SP, eller sprekker.

Mandag kan vi bli vitne til både «ekteskapsdrama» og viktige veivalg, som kan ende med skilsmisse og rødt lys for E6.

FiFo