Skrev ut P-bøter på Midtsandtangen

Etter flere runder med trafikk-kaos er det nå satt opp parkering forbudt skilt langs Midtsandvegen ved Midtsandtangen. 

-Grunnen til dette er at hvis det skjer uhell og du eller dine trenger hjelp av nødetatene så kommer ikke hjelpen raskt nok frem da for eksempel en stor brannbil får store vanskeligheter med å passere parkerte biler, skriver Politiet i Værnesregionen på sine facebooksider.

Det ble i dag gitt parkeringsgebyr til bilene som sto parkert langs Midtsandvegen.

Bilene som sto parkert langs veien ned til parkeringsplass fikk ikke parkeringsgebyr da det per nå ikke er skiltet og at de heller ikke sto til hinder etter veitrafikklovens paragraf 3.

Det vil tas videre med Malvik kommune angående parkering på dette området. Så fremover vil det bli viktig å oppdatere seg ang skilting og hvor man kan parkere, skriver politiet. 

Politiet kommer med følgende oppfordring når du parkerer:

✔️ Står du trafikkfarlig til, finn en annen plass.

✔️ Still deg selv spørsmålet om en brannbil kan passere deg.

✔️Det kan faktisk være akkurat deg eller dine nærmeste som trenger hjelp.