NAV mangler opplysninger fra arbeidsgivere 

NAV trenger hjelp fra arbeidsgivere for å utbetale lønnskompensasjon til deres ansatte som er eller har vært permitterte.  

De fleste, omlag 64 000 arbeidsgiverne, har meldt inn opplysninger til NAV, slik at deres 337 000 ansatte har fått utbetalt lønnskompensasjon, som utgjør omlag 6,9 milliarder. Men vi mangler fremdeles innmelding fra noen arbeidsgivere, skriver leder NAV Malvik, Ann-Kristin Larsen i en pressemelding.

2-3 virkedager

For at NAV skal kunne utbetale lønnskompensasjon til deres ansatte, må arbeidsgiver melde inn opplysninger i NAVs løsning for lønnskompensasjon og refusjon.

Denne innmeldingen utløser også refusjonen til arbeidsgivere som har forskuttert lønn til sine ansatte. Så snart arbeidsgiver har gjort dette, utbetaler vi pengene i løpet av 2-3 virkedager, skriver Larsen i pressemeldingen.

Har du spørsmål? 

Har du spørsmål om løsningen for lønnskompensasjon og refusjon kan du lese om løsningen her