Må det en alvorlig ulykke til før fylkestinget reagerer?

Av: Terje Settenøy Trøndelag FrP
Terje Settenøy (Foto: privat)

Innlegg fra Terje Settenøy (FrP): I onsdagens fylkestingsmøte foreslo FrPs Terje Settenøy og øke friksjonsgraden og dermed sikkerheten på fylkets dårligste veier. Det var bare Pensjonistpartiet som støttet FrPs forslag.

Jeg synes det er utrolig skuffende at de to store partiene i Trøndelag, Ap og SP, ikke støttet vårt forslag. Jeg hadde et håp om at Senterpartiet skulle anerkjenne det faktum at vi har en veldig stor næring i Trøndelag som heter jordbruk, om ikke gårdbrukerne får til å levere melk og kjøtt på vinteren, samt å få forsyninger med kraftfor og andre varer blir det vanskelig å drive jordbruk på en lønnsom måte.

Elektroniske skilt

Fremfor å øke friksjonsgraden på de dårligste fylkesveiene ønsket Senterpartiet heller å
sette opp elektroniske skilt som varsler sjåførene at det er glatt.

Det må jo være bedre å gjøre noe med problemet fremfor å bare varsle at det finnes.

Skole, jobb og næring

Trøndelag fylkeskommune har ansvar for drift og vedlikehold av mer enn 6000 kilometer med veier. FrP foreslo å øke minimumskravet til friksjonsgrad fra dagens 0,2 til 0,25 gradvis etter hvert som det ble tildelt nye kontrakter.

Til sammenligning er friksjonsgraden på en skøytebane 0,17.

Den totale kostnaden for å øke fremkommeligheten og sikkerheten på fylkesveiene slik FrP foreslo ville ifølge rådmannen koste 30 millioner kroner.

I tillegg til at veiene er avgjørende for å opprettholde næringslivet i distriktene, så er de også viktige for å frakte barn til og fra skolen.

Sist vinter har det vært store problemer for skolebussene på disse veiene.

Jeg vil foreslå at Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar seg en tur og snakker
med bussjåførene som mener det ikke er forsvarlig å frakte barn på disse såpeglatte
veiene.

Jeg håper bare ikke det må en alvorlig ulykke til før fylkespolitikerne innser
alvoret i situasjonen.

Terje Settenøy
Trøndelag FrP