Sterk økning i sykefraværet i Trøndelag – stabilt i Malvik

Pressemelding fra NAV: Korona og luftveisplager preger sykefraværet for første kvartal i Trøndelag. Av 53 737 sykefraværstilfeller totalt, skyldes 13 374 tilfeller sykdommer i luftveiene.  

Sykefraværet i Trøndelag for første kvartal er sterkt preget av koronapandemien. Dette til tross for at det første tilfellet med sykmelding grunnet korona i Trøndelag ble registrert først i uke 11 (9. mars).  

— Totalt antall sykefraværstilfeller i Trøndelag de tre første månedene av året er 53 737. Av det skyldes 1 763 koronadiagnose eller mistanke om dette. Tre uker med korona gir oss dermed et forvarsel om at pandemien vil sette et stort avtrykk i sykefraværsstatistikken for 2020, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.  

Stabilt i Malvik

Sykefraværet i Malvik har økt med 0,5 % sammenlignet med året før og ligger på 6,1 % i første kvartal.

Rammer ulikt i yrker og kommuner 

Det er høyest sykefravær innenfor salgs- og serviceyrker med 8,6 prosent. Fraværet er spesielt høyt blant kvinner i disse yrkene med 10,1 prosent. Fraværet øker imidlertid mest blant håndverkere, fra 7,3 prosent i fjor til 9,5 prosent i år.   

— I midten av mars ble det som kjent en rask og gradvis økende spredning av koronaviruset. Dette gjorde utslag i ulik grad og hastighet for de ulike yrkesgruppene. Men vi ser at enkelte yrkesgrupper og kommuner ble rammet hardere enn andre. Frosta kommune har et sykefravær på 11,7 prosent, en økning på over 70 prosent fra samme periode i fjor. Det skyldes selvsagt de første ukene med korona, sier Wigum.