Hva er det med Malvik, utvikling, politikk?

Av: Fritz Bade

Så fort det skal skje noe nytt, blir det massive protester. For det meste av en relativt liten gruppe av innbyggerne som roper høyt og dette slukes stort sett av det politiske flertallet i kommunestyret.

La oss spole litt tilbake:

For en tid tilbake, hadde Malvik Kommune en gylden mulighet for å få kyllingslakteriet hit. En stor investering og mange arbeidsplasser. Men, nei. Vi vil ikke legge til rette for dette. Det ble  dog til slutt en viss vilje, men da hadde toget dessverre gått.

Enda nærmere i tid:

Det Norske Travselskap ville bygge ny travbane på Leistad, men nei det vil vi ikke. Det var visstnok den beste matjorda i Malvik. Hvorfor ligger da mye av den jorda brakk? Trolig for at den ikke er så veldig god.

I siste tiden har vern av Stasjonsfjæra vært en varm potet. Dette området ble solgt fra Malvik Kommune til utbygger, nettopp for utbygging og ikke for å anlegge park. Dessuten vil det, med de nye utbyggingsplanene som er lagt frem, bli bedre forhold på stranda for allmenheten enn det er i dag. Heldigvis ser det ut som det er politisk ryggrad til å la utbygginga gå sin gang.

Så kommer vi til ny E6. Ett nasjonalt ansvar og anliggende, som vi som lokalpolitikere må sørge for at blir gjennomført. Men nei, vi vil ikke. Nok en gang er det en liten bit av matjorda på Leistad som står i fokus. Den skal jo faktisk erstattes.

Dessuten kreves det tunnel forbi Hommelvik.  Hvis dette blir en realitet, vil det medføre omkjøring fra Hell til Storsand når en tunnel er stengt. Omkjøring blir da gjennom Hommelvik Sentrum.

Hvis jeg ikke husker feil, er en/flere av tunnelene stengt ca 4 000 timer i året. Med flere tunneler, blir timetallet enda høyere, og da snakker vi om veldig stor trafikkbelastning og ikke minst støy i Hommelvik Sentrum. Faktisk mye mer støy enn det som blir med Nye Veier sine planer.

Da mener jeg det er bare å glemme de fine planene om ett levende Hommelvik sentrum. Den muligheten blir da ødelagt.

Jeg begynner å lure på hva som egentlig er galt i Hommelvik. Vi ønsker ett levende sentrum, masse butikker og kaffèer. Det ønsker jeg også, men da må man være villig til å ofre noe, enkelte ganger. Alt kan ikke være som før, uten vilje til fornyelse.

Dette ble langt, fra en frustrert beboer. Bare til slutt, en bønn, la Nye Veier AS bygge E6 slik de har foreslått, og med det kan vi få ett levende Hommelvik Sentrum.Ett levende sentrum av folk, ikke gjennomgangstrafikk.

Fritz Bade
Kommunestyrerepresentant
Malvik Høyre