E6 må bygges nå – ber Ap og SP sørge for fremdrift

Av: Eva Lundemo Fosmo (gruppeleder for Malvik Høyre) Ingvill Dalseg (fylkespolitiker i Trøndelag for Høyre) Guro Angell Gimse (stortingsrepresentant og medlem av næringskomitèen).
Ingvill Dalseg (t.v.), Eva Lundemo Fosmo og Guro Angel Gimse, håper kommunestyret i Malvik sørger for framdrift i E6 saken

Arbeiderpartiet og Senterpartiet kjører dessverre sitt eget løp i reguleringsarbeidet av E6 gjennom Malvik. Deres standhaftighet og fokus på lokale forhold framfor regionale og nasjonale interesser er nå i ferd med å true hele gjennomføring. Vi tar derfor til orde for at veiprosjekter med nasjonal betydning bør gjennomføres gjennom statlig plan og vi får støtte fra professor emeritus i vei Knut Selberg (Adresseavisen 11.06.2020). Det er leit at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke greier å balansere lokale behov opp mot regionale og nasjonale interesser. 

Vi har i mange tiår jobbet for en forsvarlig E6 gjennom Trøndelag. Med Nye Veier fikk vi muligheten til å realisere planene. Entreprenørene kommer tidlig inn for å finne gode praktiske  løsninger og det er stor oppmerksomhet på å få ned kostnadene. På denne måten får vi mer vei over hele landet. Det er dessuten slutt på den tiden at antall kilometer vei ble tildelt ut fra hvem som var samferdselsminister. 

Når regionale og nasjonale interesser ligger til grunn for et veiprosjekt må vi benytte statlig plan. Vi kan ikke ha det sånn at en kommune på grunn av et veikryss kan torpedere utviklingen og framkommeligheten for en hel region og nasjon. Vi er opptatt av lokalt selvstyre, men det vi nå skal bestemme i Malvik har direkte konsekvenser for en hel region og nasjon. Når Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke tar hensyn til dette, må noe gjøres. 

Høyre har programfestet i sitt stortingsprogram at statlig plan skal benyttes for å sikre framdrift på store nasjonale prosjekter. Kommuner bør heller ha en rolle som høringspart. Kommunens makt i disse sakene er svært fordyrende for prosjektene og det er heller ikke sikkert at de beste løsningene for regionen og nasjonen sikres, eksempelvis som i Oppdal hvor nasjonal transportåre legges gjennom sentrumet med tre rundkjøringer. 

Vi så det samme da E6 Sør gjennom Melhus kommune skulle reguleres. Planen som kommunestyret i Melhus opprinnelig hadde vedtatt ble for dyr og uhensiktsmessig og Nye veier foreslo endringer. Forslaget gikk heldigvis gjennom, men det var med nød og neppe. 

Lokalpolitikere vil ha fokus på lokale forhold og slik skal det også være. Det er på tide å innse at kommunestyrenes natur er innrettet slik at det er vanskelig å sette regionale og nasjonale behov foran de lokale. Statlig plan blir derfor et viktig verktøy for å få realisert veiprosjekter som binder landet sammen i tiden framover. 

Vi håper likevel Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Malvik nå er sitt ansvar bevisst. Det er ikke for seint å snu. På vegne av hele Trøndelag og Norge håper vi dere sørger for framdrift når kommunestyret møtes på mandag. 

Eva Lundemo Fosmo (gruppeleder for Malvik Høyre)
Ingvill Dalseg (fylkespolitiker i Trøndelag  for Høyre)
Guro Angell Gimse (stortingsrepresentant og medlem av næringskomitèen)

(For ordens skyld opplyser vi om at Eva Lundemo Fosmo er gift med avisens redaktør og at hun er tilknyttet Malviknytts redaksjon som reporter på stoffområdene sport og kultur)