Reisekarantene og jobbreiser

Fylkesmann Frank Jenssen (Foto: Fylkesmannen i Trøndelag)

Fra 1. juni åpnet regjeringen opp for at jobbreisende kunne slippe karantenetiden ved hjemkomst eller på reise i Norge. Ordningen gjelder jobbreiser i Norden, skriver Fylkesmannen i en pressemelding.

Presisering om hvilke regler som gjelder i den situasjonen

Hovedregelen er at alle som kommer til Norge fra utlandet skal i ti dagers hjemmekarantene. 

Fra 1. juni ble det åpnet for at jobbreisende fra Norden kunne slippe karantenetid. Men er du jobbreisende og har kommet til Norge, må du være oppmerksom på at du likevel må i karantene på fritiden i 10 dager.

Regjeringens presisering om jobbreiser

«Personer som krysser grensen til Norge fra land som nevnt i listen nedenfor under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når de er i arbeid, er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid», skriver Helse- og omsorgsdepartementets på sine sider.

Unntaket gjelder for reiser fra Danmark, Finland, Island, Sverige, Færøyene, Grønland, Åland.

Det betyr at dersom du har fritid i Norge – enten på en jobbreise til Norge, har fritid mellom arbeidsøktene eller før utreise, eller fordi man bor her – må du oppholde deg i reisekarantene på fritiden. Du må være i reisekarantene på fritiden i ti dager etter at du sist krysset grensen inn til Norge, skriver Helse- og omsorgsdepartementets.