Tilsvar til leder i Malviknytt

Av: Oddstein Rygg
Oddstein Rygg (Bildet er tatt ved en tidligere anledning)

Innlegg fra Oddstein Rygg, Hommelvik Stasjonsby AS: Jeg setter stor pris på det store engasjementet rundt planene for utbygging av Hommelvik Stasjonsby. Jeg har både forståelse og respekt for at meningene om prosjektet er delte, og jeg ønsker å bidra til en åpen diskusjon der både kritiske og positive røster får slippe til. 

Lederartikkelen i Malviknytt 5. juni, skrevet av redaktør Finn O. Fosmo, tar opp viktige spørsmål. Samtidig inneholder den etter mitt skjønn noen faktafeil og upresise påstandersom jeg ønsker å korrigere. Påstandene går i hovedsak på at Hommelvik Stasjonsby utviser manglende åpenhet, ikke slipper til kritiske røster, bruker manipulerte bilder og«gjemmer seg bak smittevernhensyn» for å unngå et åpent folkemøte. 

Vi er opptatt av åpenhet. All informasjon om prosjektet ligger åpent tilgjengelig for publikum på nettsiden hommelvikstasjonsby.no. I tillegg har vi etablert et åpent prosjektkontor fram til 12, juni der vi inviterer alle Hommelvikinger til å ta turen innom. 

Vi har lagt opp til en medvirkningsprosess der målet er at alle hommelvikinger skal få være med å bestemme hvordan det nye friluftsområdet skal utvikles, og hva det skal inneholde. Innspillene kan gis via nettsida vår, hommelvikstasjonsby.no eller over en kaffekopp på det åpne prosjektkontoret. Disse innspillene kommer i tillegg til kommunens formelle høringsrunder i forbindelse med detaljregulering. 

Det er ikke korrekt at presentasjonen av Hommelvik Stasjonsby bruker manipulerte bilder. Den er derimot basert på tegnede arkitektskisser. Disse benytter ekte kartgrunnlag og er utarbeidet i 3D i nøyaktig skala. 

Malviknytt antyder at Hommelvik Stasjonsby bruker smittevernhensyn som en unnskyldning for å arrangere en digital pressekonferanse til fordel for et fysisk folkemøte. Koronasituasjonen i Norge er i høyeste grad reell. Vi må som alle andre forholde oss til Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger. Derfor valgte vi en digital pressekonferanse gjennomført i samarbeid med Bladet. I etterkant stilte Bladets journalist spørsmål. Flere av disse var kritiske, og ingen av dem var avtalt på forhånd. 

Jeg minner om at også Malviknytt var invitert til å ta kontakt for evt å stille spørsmål kl 12 i går, men valgte selv å ikke gjøre det.

Vi ønsker diskusjonen om Hommelvik Stasjonsby velkommen, og håper alle engasjerer seg i det som etter vårt syn vil være et bidrag til fornying og utvikling av Hommelvik. 

Oddstein Rygg

Daglig leder

Hommelvik Stasjonsby AS