Slik er planene for Moan/Stasjonsfjæra

Slik kan Hommelvik bli etter utbygginga av Moan / Stasjonsfjæra (Illustrasjon: Hommelvik

PRESSEMELDING: Hommelvik Stasjonsby gir flere boliger og mer tilgjengelige friluftsområder, skriver Hommelvik Stasjonsby AS i en pressemelding.

–Hommelvik Stasjonsby er et bidrag til fornying og utvikling av Hommelvik, sier daglig leder i utbyggingsselskapet Hommelvik Stasjonsby AS, Oddstein Rygg.

I tillegg til inntil 350 boliger rett nedenfor jernbanen blir det et 20 dekar stort friluftsområde mellom boligene og fjorden. (saken fortsetter under bildet)

Hommelvik Stasjonsby AS og vinnerne av arkitektkonkurransen, PKA Arkitekter og Agrafflandskapsarkitekter, legger fram planene for den nye bydelen på en digital pressekonferanse i dagkl.11.00 på avisa Bladet sin nettside.

–Stasjonsfjæra i Hommelvik er allemannseie, og det skal den fortsatt være, sier Rygg. Han forteller at PKA Arkitekter og Agraff landskapsarkitekter vant konkurransen fordi de hadde det beste forslaget for å utvikle Moan som friluftsområde.

Ny bru overjernbanen fra Jernbanetorget til det planlagte Strandtorget vil gi enkel atkomst fra sentrum til de nye boligene, friluftsområdet og Stasjonsfjæra.

Fra Strandtorget vil Malvikstien gå som en hovedåre gjennom området. (saken fortsetter under bildet)

Fornying av sentrum

-Vi mener planene for Hommelvik Stasjonsby er et viktig bidrag til fornying av sentrum, sier dagligleder Oddstein Rygg.

Han mener flere boliger og restaurering av store friområder skaper verdi både for lokalsamfunnet og for folk i Hommelvik.

–Vi ønsker å bidra til at Hommelvik blir et enda bedre sted å bo og leve, sier Rygg. (saken fortsetter under bildet)

Ber om innspill

Det er ikke avklart i detalj hva det nye friluftsområdet i tilknytning til Stasjonsfjæra skal inneholde. Hommelvikingene skal selv få være med på å bestemme det.

–Her inviterer vi alle til å tenke kreativt og bidra aktivt i detaljplanleggingen, sier Rygg. Boligene er utformet med respekt for Hommelviks historie og har hentet inspirasjon fra den tradisjonelle byggeskikken i sentrum.

Her kan du lese Spørsmål og Svar som utbyggeren har laget en oversikt over.

Knutepunkt for framtida

-Hommelvik Stasjonsby med inntil 350 energieffektive boliger vil bidra til å gjøre Hommelvik til et livskraftig, grønt knutepunkt for framtida. Plassert rett ved jernbanestasjon og bussholdeplass blir den nye bydelen et attraktivt bosted også for dem som har sin daglige jobb i Trondheim.

Planene for Hommelvik Stasjonsbybygger på kommunestyrets vedtak fra 2013 om at det kan bygges boliger i området. Utbyggingsselskapet Hommelvik Stasjonsby AS eies 50/50 av Hommelvik Sjøside AS og Bane NOR Eiendom.

Se film om prosjektet her: