Skremmende utkast fra utbygger

Av: Jørgen Enoksen

Innlegg fra Jørgen Enoksen: Etter å ha sett «pressekonferansen» til Oddstein & Co er jeg mildt sagt rystet. Stasjonsfjæresaken har vært viktig for meg i mange år og nå er det på tide at vi setter en stopper for det som skjer nå. 

Nå er det på tide at bygge-kåte politikere og utbyggere stikker fingeren i jorda, framfor
første spadetak. Moan/Stasjonsfjæra har vært ett omdiskutert prosjekt, vedrørende om
man skal kjøre anleggsmaskinene nede i fjæresteinene eller ikke.
Utbygging i fjærsteinene begynner å bli ett stadig mer omdiskutert tema, da flere
strandsoner blir erstattet med bygningsmasse. Hvorfor skal Malvik være med på dette?

Å bygge ned sårt tiltrengt natur i umiddelbart nærhet av Hommelvik sentrum er ikke
løsningen!

Utbygging i Stasjonsfjæra er ikke en utbygging som gagner fellesskapet. Selv om man
har ett overordnet nasjonalt mål om å bygge tett rundt kollektivknutepunkt, så må man
også kjenne på om det smaker like mye som det koster.

Å bygge ned Stasjonsfjæra med betongklosser tett i tett, slik man valgte å gjøre med
Hommelvik Sjøside tror jeg ikke (i likhet med mange andre) er den beste løsningen for
Moanområdet. På Hommelvik Sjøside endte man opp med store arealer med plen, noen
busker og minimalt med sjel.

Hommelvik skal selvfølgelig bli ett sterkere kollektivknutepunkt og fortettes til en viss
grad, men skal man fortette vil også behovet for en grønn lunge bli større. Å bygge igjen
det siste man har av naturlig utsyn mot fjorden tror jeg i likhet med leder i Friluftrådet,
innbyggerinitiativet og Ungdomsrådet er feil. Her må man tenke bærekraftig og
framtidsrettet, det kommer generasjoner etter oss! I kommunestyret uttalte flere
representanter at de ville inkludere innbyggerne og ungdommen i den videre prosessen.

Innbyggerne sin underskriftskampanjen ble forkastet, og Ungdomsrådet som har som
oppgave å representere ungdommen ble ikke hørt: Med andre ord ett utrolig dårlig
utgangspunkt.

Å se utkastet fra utbyggeren er akkurat som jeg hadde fryktet, store dominerende
bygninger som blokkerer for det siste «vinduet» Hommelvikingene har til fjorden. I følge
utbygger vil de bidra til at Hommelvik blir ett ende bedre sted å bo og leve.

Den beste måten de kan gjøre det på er å holde seg borte fra Moanområdet, og å
komme seg ut av Stasjonsfjæra! Utbyggere og politikere har gjennom hele prosessen
lovet at man skal føle seg velkommen i fjæra og at utbyggingen ikke skal gjøre det å
ligge i fjæra mindre attraktivt. Å se forslaget til utbygger er skremmende, men ikke
sjokkerende. Det er som forventet, her skal man kline inn mest mulig på minst mulig
plass. At arkitektene mener dette ivaretar byggeskikken for Hommelvik er en eneste stor
fornærmelse.

Jeg tror utbyggerne og politikerne ikke bare har tatt seg en skje, men en hel flaske for
mye med Møllers. Det er på tide at vi rykker tilbake til start, løfter blikket og tenker nytt
og framtidsrettet for kommende generasjoner. Når man først begynner byggingen vil den
aldri kunne reverseres. Her kan man få til noe som er minst like bra som
Midsandtangen, kun ett steinkast fra Hommelvik sentrum. Nå er det på tide at man tar til
fornuften når det gjelder området rundt Stasjonsfjæra.

Å se engasjementet i befolkningen gjennom blant annet Facebook-siden; «Bevar
Stasjonsfjæra i Hommelvik» gir meg håp, gruppen som snart har 1000 likes viser hvor
viktig denne saken er.

Hvis du støtter saken så oppfordre jeg alle til å gå inn å like siden; «Bevar Stasjonsfjæra
i Hommelvik», her finner man bla. underskriftskampanjen (ekstern lenke)
og vi kan vise hvor mange vi er som faktisk er MOT raseringen av Stasjonsfjæra.

Sammen er vi sterke!

Jørgen Enoksen