AP sier nei til ny E6

Foto: Nye Veier AS/Multiconsult/Acciona Construccion

Arbeiderpartiet i Malvik har i et medlemsmøte 2. juni, tatt stilling til Nye Veiers E6-planer igjennom kommunen.

– Vi har landet på at vi ikke synes planen tar godt nok hensyn til en del konfliktområder som er påpekt i høringsutspillene, og som ble påpekt både da saken ble behandlet første gang i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging og i forkant av dette, uttaler ordfører Trond Hoseth til Adresseavisen (ekstern lenke).

Ikke fornøyd på Leistadkrysset og i Hommelvik

Det har lenge vært kjent at det er områdene rundt Leistadkrysset og i Hommelvik, Malvik Arbeiderparti ikke er fornøyd med i planene.

– Vi synes Leistadkrysset er for stort og prangende, vi ønsker at krysset skal gjøres mindre fordi dette er et kjerneområde for landbruk. Man kunne også ha løst det på en mer jordbruksvennlig måte opp Leistadåsen. Vi mener også at de har gått for en løsning som skader mer enn nødvendig når det gjelder stabilisering utenfor veilinja, sier Hoseth til Adresseavisen.

LEISTAD: Illustrasjon av nye E6 på Leistad
Foto:
Nye Veier AS/Multiconsult/Acciona Construccion

– I Hommelvik trekkes veilinja nærmere sentrum, og alle fire felt kommer på innsiden av dagens trasé igjennom hele Hommelvik, og man får en 30-40 meter høy fylling. Malvik Ap har vært tydelig på at den eneste løsninga for å få til en 110-løsning i Hommelvik er å bygge tunnel, og det har ikke Nye Veier tatt til følge. Vi mener dette også gir unødig støy, sier ordføreren til Adresseavisen (Ekstern lenke).

HOMMELVIK: Illustrasjon av nye E6 i Hommelvik
Foto:
Nye Veier AS/Multiconsult/Acciona Construccion

Kommunestyret i Malvik behandler saken om reguleringsplan for E6 15. juni. Kommunestyret i Malvik har 31 representanter, og Arbeiderpartiet har 11 av disse.

Satt på vent

Johan Arnt Vatnan

Et nei til E6 mellom Ranheim og Værnes kan også påvirke utbyggingen mellom Kvithammar og Åsen, slik at hele E6-utbyggingen nord for Trondheim blir usikker.

– Et nei til utbyggingen Ranheim-Åsen kan bety at prosjekter til en verdi av 11-12 milliarder kroner settes på vent med den betydningen dette har for sysselsetting og lokal verdiskaping i regionen, sier Vatnan til Adresseavisen.