Ledigheten går ned

Pressemelding fra NAV: Ved utgangen av mai er det 12 998 helt ledige og 13 097 delvis ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Antallet tilsvarer henholdsvis 5,2 og 5,3 prosent av arbeidsstyrken i fylket. 

I tillegg er 886, eller 0,4 prosent i et arbeidsrettet tiltak. 

Sammenlignet med forrige måned har antallet helt ledige gått ned med 7 618 personer, det er 34 færre i tiltak, mens antall delvis ledige har økt med 1 592 personer. Dette betyr at det er 6 054 færre helt, eller delvis ledige siden april.  

– Ledigheten i fylket er fremdeles svært høy, men stadig flere kommer tilbake i jobb. Vi forventer at denne utviklingen fortsetter i ukene og månedene framover, gitt at smittesituasjonen holdes under kontroll, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.  

Av alle 26 981 arbeidssøkere, er 16 708 permitterte. Disse utgjør 7 prosent av arbeidsstyrken

Stor nedgang i Malvik

Per 12.mai var det registrert 526 helt ledige i Malvik. Ved utgangen av måneden er tallet 405 helt ledige.

523 personer har søkt eller fått vedtatt dagpenger under permittering. 37 arbeidssøkere i Malvik er på tiltak.

Statistikken viser at det er 23 registrerte ledige stillinger i Malvik ved utgangen av mai.

Grafikk: Nav