Fanget abbor

Abboren som ble fanget i Stavsjøen torsdag (Foto: Malvik kommune)

Tiuren JHFK fanget en ny abbor på Stavsjøen torsdag.

Foreningen hjelper Fylkesmannen i Trøndelag, Veterinærinstituttet og Malvik kommune i arbeidet med å fjerne abboren og ta vare på ørret og røye i Stavsjøen. Under teinefiske torsdag 28.mai ble det fanget en ny abbor. 

Etter tips fra Veterinærinstituttet ble det forsøkt teiner med granbar for å tiltrekke seg gyteklar abbor.

Forsøket var vellykket og Tiuren JHKF fanget en ny abbor under teinefiske torsdag kveld.

Dette er den sjette abboren som er fanget i Stavsjøen, skriver Malvik kommune på sine nettsider.

I de nærmeste dagene vil det også bli tatt nye miljø-DNA prøver.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) bistår Fylkesmannen med undersøkelser for å undersøke spredningen av abbor som er en fremmed fiskeart i Malvik og Trøndelagsregionen.