Nå åpnes kirkene igjen i Hommelvik og Malvik

Pressemelding fra Kirken i Malvik: Søndag 24.mai kl. 13.00 holdes den første ordinære gudstjenesten i Hommelvik kirke etter en «coronapause» på to måneder. 1. pinsedag blir det gudstjeneste i Malvik kirke. Vi har i denne tiden hatt noen dåpsgudstjenester, men nå åpnes det opp til ordinære gudstjenester for alle.

Først til mølla.

Smittevernreglene tillater at vi bare kan ta inn inntil 50 deltakere på hver gudstjeneste pluss kirkens betjening. Dette betyr at om det møter opp flere enn dette, kan noen blir avvist. Det er uvanlig at vi i kirken går ut med «først til mølla». Men vi håper dette endres om ikke lenge. 

Deltakerliste.

Det må også føres en deltakerliste over hvem som er til stede. Denne lagres i ti dager før den makuleres. Dette for at smitte kan spores i tilfelle det oppstår. Vi tillater kun en dåp i hver gudstjeneste, og deltakere fra dåpsfamilien må meldes på forhånd, slik at disse føres først på listen før de resterende plassene kan benyttes av andre.

Egne dåpsgudstjenester.

Det settes opp egne dåpsgudstjenester for å ta unna de familiene som venter på dåp. Dette tilbudet fås ved kontakt med kirkekontoret. Vi tar kontakt med de familiene som har satt ut dåp de siste to månedene. Kirken ønsker å stå til tjeneste og vil være veldig fleksible med tanke på å dekke nødvendige behov etter lang tids unntakstilstand.

Vigsler.

Alle kirkelige vigsler i Malvik kommune har vært avlyst av brudefolkene den siste tiden. Vi har hele tiden hatt åpent for vigsler, og dette endres ikke nå. Men fortsatt er det inntil 50 deltakere som gjelder. Det er bare å melde seg om en finner at en kan arrangere bryllupsfest innenfor denne rammen.

En annen mulighet er å bestille en vigsel med brudepar, forlovere (og nærmeste familie) for siden å ha festen ved en senere anledning for venner og kjente.

Konfirmasjon.

De ni konfirmasjonsgudstjenestene i Malvik og Hommelvikkommune blir avholdt i september. Men vi prøver å få til en semesteravslutning før skoleferiene i begge soknene.

Renhold og trygghet.

Det er viktig at det legges til rette for at alt skal foregå på en trygg måte. Regler for håndvask, avstand og renhold av berøringsflater følges nøye opp etter gjeldende regler. Dette er viktig for at alle skal føle seg trygge. Her må vi spille på lag med den enkelte besøkende da det er et felles ansvar å holde anstand og ikke møte opp om en er syk eller særlig utsatt av helsemessige årsaker.

Gravferdsseremonier.

Gravferd fortsetter som tidligere med rammen innenfor 50 deltakere. Også her skrives det deltakerliste. Familiene bestemmer selv hvem de inviterer til seremonien. Myndighetene bestemmer når vi igjen kan invitere til åpne begravelsesseremonier.

Følg gjerne med i utviklingen på kirkens hjemmeside: https://kirken.no/malvik (ekstern lenke)