Ber om at NAV-kontorene gjenåpnes

I et brev til kommunedirektørene (rådmennene) i Trøndelag ber Fylkesmannen kommunene om å gjenåpne stengte NAV-kontor.

En gjenåpning må skje på en smittevernforsvarlig måte.

Korona-pandemien har ført til ekstraordinære utfordringer for kommuner og innbyggere, og konsekvensene er mange og ulike. Spesielt for de meste sårbare gruppene i samfunnet.

De sosiale tjenestene i Nav er det siste sikkerhetsnettet. Dette sikkerhetsnettet kan ikke være utilgjengelige for de mest sårbare innbyggerne, ved at det ikke er mulig å oppsøke Nav-kontoret uten avtale.

– Nav har god tilgjengelighet gjennom digitale kanaler, og for mange fungerer dette veldig bra. Men jeg er bekymret for innbyggere som opplever telefonisk kontakt og digitale kanalene som et hinder. For mange av oss er det å møte et menneske vi kan prate med det beste. Det kan handle om språkbarrierer, manglende digital kompetanse eller andre forhold som gjør et møte med en person nødvendig, sier oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen.

Forventer gjenåpning av NAV-kontorene

I et brev til alle kommunene i Trøndelag skriver oppvekst- og velferdsdirektøren at det forventes at alle Nav-kontor sørger for at innbyggerne har mulighet til å komme i kontakt med relevant personell på Nav-kontoret, også ved fysisk oppmøte uten avtale.

Arbeidet med å gjenåpne Nav-kontorene for fysisk kontakt må skje i tett dialog med lokale smittevernmyndigheter. Dette for å skape trygghet både for ansatte og brukere, noe som er fullt ut mulig innenfor de smittevernfaglige råd som gjelder.