Nedtappinga har startet

Onsdag startet nedtappingen av Stavsjøen. Dammene ved Stavsjøen skal rehabiliteres og vil være nedtappet ut 2020.

Det vil ta omlag 14 dager å tappe ned sjøen til laveste nivå, men dette vil avhenge av tilsig i form av nedbør og snøsmelting, samt bunntappelukas kapasitet, melder Malvik kommune på sine nettsider.

– Nedtappingen vil ta ca. 2 uker, avhengig av hvor mye nedbør som kommer og hvor mye snø som ligger igjen i nedbørsfeltet. Det vil ikke bli gjort noe mer før etter behandling i kommunestyret 25. mai. Om kommunestyret bevilger midler til prosjektet vil vi inngå kontrakt med entreprenør. Fremdriftsplanen vil bli klart etter det, sier Prosjektleder VA ved Areal og samfunnsplanlegging i Malvik kommune, Lars-Gøran Strømhaug.

Fare forbundet med ferdsel

Det er fare forbundet med ferdsel på sjøen under nedtappingen, men ettersom sjøen nå ikke lenger er islagt, er faren begrenset til området rundt selve tappearrangementet. Det vil si ved hoveddammen (se kartutsnitt).

Vi ber derfor om at ferdsel på vannet ved hoveddammen unngås i perioden hvor denne er under nedtapping. Med ferdsel menes både bading, padling, båt osv.

Kartutsnitt Stavsjøen
Illustrasjon: Malvik kommune

Stavsjøen vil forbli nedtappet inntil nye damkonstruksjoner er etablert og oppfylling kan starte, og man må påregne at Stavsjøen vil være nedtappet ut 2020.

Redusert aktivitet i og rundt Stavsjøen fremover

Kommunen håper på forståelse for at mulighetene for aktivitet i og rundt Stavsjøen vil bli redusert i tiden fremover. Arbeid med riving av dammene vil ikke starte før tidligst i juni, og det vil fortsatt være mulig å gå over dammen inntil videre.