Dette er den nye vegentreprenøren i Malvik

Foto: Svevia.se

På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune er det Svevia Norge AS som kommer til å være vegentreprenør med ansvar for drift og vedlikehold av fylkesvegene de nærmeste fem årene.

– Det her betyr at Svevia ekspanderer i Norge og vokser med ytterligere et nytt driftsområde. Vi har i flere år vært etablert på Røros og på Støren, og nærhet og erfaringen til våre medarbeidere der er en fordel når vi nå skal starte opp en ny etablering i Stjørdalsområdet, sier Lars Reitan, daglig leder for Svevia Norge AS, i en pressemelding.

Stjørdalskontrakten omfatter et vegnett på 647 kilometer veg totalt, hvorav 587 kilometer fylkesveg og 60 kilometer gang- og sykkelveg, og tilsvarer alle fylkesveger i Malvik i tillegg til kommunene Stjørdal, Meråker, Frosta, Levanger og deler av Verdal.

– Som vegentreprenør er det vårt oppdrag å gjøre vegene i området sikre og framkommelige. Vinterstid betyr det framfor alt arbeid med snø og friksjon i form av brøyting og strøing. I øvrige tider på året utfører vi løpende drift og vedlikehold som for eksempel kantklipp, skoging, renhold av vegbanen, grøfting, sikring av frie vannveger gjennom stikkrenner og kummer, reparasjon av rekkverk og alle vegskilt.   

I tillegg til driftsområde Røros og nå også Stjørdal er Svevia etablert som vegentreprenør i driftsområde Ofoten, Mo i Rana og Mosjøen, der Svevia Norge AS har sitt hovedkontor. Selskapet innehar også to 15-årige driftskontrakter av E6 på Helgeland, samt en 20-årig kontrakt på Rv3/25 på Elverum.

Stjørdalskontrakten starter 1. september 2020 og har en kontraktsverdi på ca 66 millioner kroner per år.