Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

Stafett for Livet på Midtsandtangen 2019

Pressemelding fra Kreftforeningen: I juni arrangeres Kreftforeningens virtuelle Stafett for livet. Målet er å skape en arena som gir alle i Norge en mulighet til å vise sin støtte til de som er rammet av kreft.

Stafett for livet er et av Kreftforeningens største arrangement og var i år planlagt i 17 byer, men samtlige ble utsatt til 2021 som følge av koronautbruddet. Konseptet baserer seg på å samle lokalsamfunn til en stor stafett for å vise støtte til kreftrammede. I 24 timer skulle lagene gått eller løpt for å vise solidaritet til de som lever med kreft og minnes de som har gått bort.  

Nå inviterer Kreftforeningen til en nasjonal virtuell stafett.

–Kreft tar ikke pause. De som rammes trenger vår støtte mer enn noen gang. Mange kreftrammede er i risikogruppen og synes det er tøft å ikke kunne ha besøk av famille og venner. I den virtuelle stafetten kan man likevel gi hverandre støtte. Vi håper den kan skape noen gode opplevelser og gi mulighet til å kjenne litt på felleskapet og samholdet mange opplever på de lokale stafettene, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Støtte i hvert skritt

Kreftforeningens virtuelle Stafett for livet starter 6. juni og vil vare i én uke.

  Vi oppfordrer hele Norge til å vise sin støtte til kreftpasienter og deres pårørende ved å gå tur eller løpe i sitt lokalmiljø denne uken, selvsagt med god avstand. Dette er ikke en konkurranse, og alle deltar ut fra egne forutsetninger. Hvert skritt du tar, er en støtteerklæring for å feire eller minnes en fighter – en person som har eller har hatt kreft, sier Ross.

Lysseremonien vil være et høydepunkt under den virtuelle stafetten, slik som under en vanlig stafett.
  Under lysseremonien minnes deltakerne dem de har mistet og viser sin støtte til dem som er rammet nå. Denne gangen håper vi at folk vil tenne et lys hjemme for alle de er glade i, sier Ross, og legger til:

  Vi vil gjerne at folk deler bilder på sosiale medier fra sin deltakelse i den virtuelle stafetten, og oppfordre venner og bekjente til å delta i denne nasjonale hyllesten.

Stafetten avsluttes 14. juni kl. 12.00.

Muligheter for innsamling

Det blir også muligheter til å samle inn penger i forbindelse med den virtuelle stafetten. 

– Mange ønsker å bidra økonomisk, og har kreative og inspirerende aktiviteter for å samle inn penger. Dersom de ønsker å gjennomføre dette, så er de selvsagt velkomne til det. Pengene bruker vi til å skape bedre rammer for kreftrammede, pårørende og etterlatte, samt støtte til viktig forskning, sier Ross.  

Lokale markeringer

I tillegg til Kreftforeningens virtuelle Stafett for livet vil det enkelte steder også arrangeres lokale markeringer i løpet av 2020.

Følg med på Kreftforeningens Stafett for livet Malvik på Facebook for oppdateringer på arrangementet i høst. 

Ser frem mot ny stafettsesong i 2021 

Kreftforeningen er utrolig takknemlig for engasjementet og motivasjonen alle frivillige og lag har vist så langt. De håper frivillige, kreftpasienter, lag og støttespillere blir med igjen i 2021. Distriktssjef Tom Anders Stenbro tror stafettene blir viktigere enn noen gang.  

– Neste år blir stafettene kanskje ekstra viktig for lokalsamfunnet, også for de som ikke er rammet av kreft. Vi håper folk vil ta med seg engasjementet inn i 2021, sier Stenbro. 

Samtidig har de en klar oppfordring til alle i den krevende tiden vi er inne i.  

– Å kjenne på felleskapet, samholdet og støtten som mange opplever under Kreftforeningens Stafett for livet kan være godt etter det vi nå står i. Og husk at å vise støtte og samhold er ikke forbeholdt et arrangement som Stafett for livet, men er like viktig året rundt. Ingen skal møte kreft alene, avslutter de.  

Fakta om Kreftforeningens Stafett for livet:    

  • I stafetten deltar lag bestående av familier, venner, skoler, foreninger, arbeidsplasser og andre i en stafett. Bak hvert lag er det en historie – et menneske som laget vil støtte eller minnes.  
  • Stafetten symboliserer at en kreftsykdom aldri tar pause, men er til stede hele døgnet og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk.  
  • Arrangementet er en stafett med lag av ulik størrelse, der deltakerne ikke går eller løper mot hverandre, men med hverandre.  
  • Dette er den norske utgaven av det amerikanske Relay For Life, som ble startet av legen Gordy Klatt i 1985. Det er i dag verdens største non-profit-arrangement med I 2018 ble det samlet inn over 233 millioner dollar på verdensbasis. Det ble arrangert 4000 stafetter i 30 land, og det deltok 2 100 000 mennesker fordelt på 95.000 lag, inkludert 206 000 fightere. 
  • Til sammen på alle stafettene i 2019 var det 17377 deltakere, 742 fightere, 469 lag og tusenvis av deltakere som deltok. Sammenlignet med tall fra resten av verden ligger Norge godt an når det gjelder deltakere. 
  • I følge Global Relay for life, er det gjennomsnittlig 471 deltakere, mens i Norge er det 1713. 

Les mer på: www.stafettforlivet.no